2000 stacji pomiarowych, aktualizowanych co godzinę – nowa, interaktywna europejska mapa jakości powietrza

17 listopada 2017 | AktualnościTagged , , , , , ,

Nowa, interaktywna mapa jakości powietrza w Europie

Europejska Agencja Środowiska (EEA) i Kosmisja Europejska uruchomiły interaktywną mapę czystości powietrza na podstawie wartości Europejskiego Indeksu Jakości Powietrza (European Air Quality Index). Mapa zawiera pomiar z ponad 2000 stacji pomiarowych, aktualizowanych co godzinę, otrzymywanych z większości krajów europejskich.

Stacje pomiarowe zaznaczono za pomocą punktów w sześciostopniowej skali. Najlepszą jakość powietrza oznaczono kolorem turkusowym, czerwonym – złą jakość, ciemnoczerwonym – bardzo złą. Kolor szary oznacza brak danych. Takie szare punkty pojawiają się w przypadku Grecji, Włoch czy Islandii. To oznacza, że te kraje nie udostępniły swoich danych.

Mapa zawiera informacje dotyczące szkodliwych dla zdrowa substancji: ozonu, dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, pyłów zawieszonych PM10 (o średnicy nieprzekraczającej 10 mikrometra) oraz najbardziej niebezpiecznych dla zdrowia, według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) cząsteczek PM2,5 (o średnicy nie większej niż 2,5 mikrometra).

Według EEA w 2014 roku zanieczyszczenie pyłem PM2,5 było przyczyną 420 tys. przedwczesnych zgonów w 41 krajach europejskich. Z kolei według najnowszego, październikowego raportu Agencji ponad 80 procent mieszkańców europejskich miast oddycha powietrzem, które nie spełnia norm WHO. Taka sytuacja dotyczy także Polski, gdzie szczególnie teraz, w trakcie sezonu grzewczego stężenie pyłów zawieszonych PM2,5 i PM10 kilkukrotnie przekracza dopuszczalne normy.

Poniżej link do interaktywnej mapy, gdzie po kliknięciu na zaznaczone punkty otrzymujemy grafikę z informacjami z ostatnich 100 dni.

http://www.eea.europa.eu/themes/air/air-quality-index