Artykuł Marka Świeczkowskiego, Innowacje w logistyce morskiej w kontekście korytarza transportowego Północ – Południe

17 marca 2017 | Aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem Marka Świeczkowskiego, Innowacje w logistyce morskiej w kontekście korytarza transportowego Północ – Południe. Zamieszczonego w raporcie „Bałtyk dla wszystkich”, wydanego przez Global Compact Poland w 2016 roku.

Realizacja przedsięwzięć związanych z korytarzem
Bałtyk – Adriatyk wymaga rozwiązania
wielu problemów o charakterze infrastrukturalnym
takich jak uregulowanie rzeki Wisły
i dokończenie budowy autostrady A1, a także
zrealizowania szeregu projektów o charakterze
międzyregionalnym i międzynarodowym.

Marek Świeczkowski