Spotkanie branży elektronicznej 19 lipca 2017 roku w Ministerstwie Finansów

24 lipca 2017 | AktualnościTagged , , ,

Głównym celem spotkania branży elektronicznej, które odbyło się 19 lipca w Ministerstwie Finansów, było omówienie sposobów walki z szarą i czarną strefą w Polsce. W spotkaniu branżowym wziął udział Wiceminister Pan Piotr Walczak. Szczególną uwagę zwrócił on na problem braku uregulowań dotyczących handlu w internecie, który stał się obecnie miejscem, w którym można obserwować najwięcej nadużyć i przestępstw podatkowych. Do przestępstw najczęściej dochodzi poprzez:

– Fikcyjny wywóz (sprzedający deklaruj iż towar trafi na rynek wewnątrzwspólnotowy towarów lub na eksport, a faktycznie nie opuszczają one terytorium Polski.)

– Czynność pozorna (towary opuszczają terytorium Rzeczpospolitej jednak mają one sfałszowaną wartość.)

– Fałszywa deklaracja WNT

– Sprzedaż jest prowadzona na zagranicznych serwerach. W ten sposób obchodzi się konieczność opodatkowania

– Odwrócone obciążenie, brak wystawiania przez sprzedającego dowodu zakupu

– Import spoza krajów Unii Europejskiej. Towar trafia na rynek polski, bez wcześniejszej rejestracji wwozu

– TaxFree (sprzedający przekraczają wschodnią granicę w celu uzyskania zwrotu VAT, potem ponownie sprzedają towar na aukcjach)

– Sprzedawca nie wystawia faktur VAT, naciskający klient ostatecznie dostaje fakturę VAT marża, sprzedawca wykazuje niewielki zysk, od którego płaci niewielką część

Ważną rzeczą jaką zauważył Minister jest fakt, iż państwa na własną rękę nie są w stanie rozwiązać tego problemu, gdyż jest to zjawisko globalne i tylko wspólne rozwiązania mogą przynieść pożądane efekty.

Pan Michał Kanownik, Prezes ZIPSEE – Cyfrowa Polska, przestawił zgromadzonym prezentację o sposobach wyłudzenia podatku VAT oraz o sposobach walki z tym procederem.

Przemysław Krawczyk, Dyrektor Departamentu Kotrolii i Analiz Ekonomicznych w Ministerstwie Finansów zauważył, że ważną zmianą będzie wprowadzenie analiz sieciowych powiazań podmiotowych co pozwali na przewidzenie nielegalnych ruchów. Również wiele dobrego przyniesie korzystanie z elektronicznych ksiąg rachunkowych.  Podobnie jak Minister Walczak, Dyrektor Krawczyk uważa, że tylko wzajemna współpraca biznesu i resortu mogą przynieść zadowalające efekty.

Na spotkaniu obecna była również Dyrektor Departamentu Handlu i Usług w Ministerstwie Rozwoju, Pani Beata Gorajek. Zapewniła, że Ministerstwo podejmuje działania legislacyjne i proceduralne, których zadaniem jest ułatwienie prowadzenia firmy. Dodatkowo Ministerstwo Rozwoju pracuje nad konstytucją biznesu oraz ułatwieniem rejestracji podmiotów gospodarczych.

Konkluzją spotkania jest jednogłośność Ministerstwa Finansów oraz przedsiębiorców. Zarówno jedna jak i druga strona uważa, że najważniejsza jest reforma administracji oraz wprowadzenie odpowiednich uregulowań, które pozwoliłby uszczelnić system i skutecznie zwalczać nieuczciwą konkurencję.