Business for Peace 2017

23 października 2017 | Aktualności - Wydarzenia

Tylko sprawiedliwe, pokojowe i integracyjne społeczeństwa stanowią solidną podstawę rozwoju biznesu. Firmy odgrywają kluczową rolę w tworzeniu tych społeczeństw poprzez inwestowanie w zrównoważony rozwój i przyczynianie się do niego, zwłaszcza w przypadku sytuacji wysokiego ryzyka, konfliktów i sytuacji po konfliktach.

Biznes dla Pokoju 2017 (Business for Peace) jest najważniejszym spotkaniem dla przedstawicieli biznesu, którzy chcą zaangażować się w działania pokojowe i humanitarne. Konferencja, współorganizowana jest przez Global Compact Network Colombia, Biuro ONZ ds. Budowania Pokoju i odbędzie się w Izbie Handlowej w Bogocie. Na wydarzeniu organizatorzy oczekują przybycia ponad 200 liderów biznesu, inwestycji, społeczeństwa obywatelskiego, rządów, ONZ i Global Compact Local Networks. Tegoroczne spotkanie koncentruje się na poszukiwaniu innowacyjnych podejść i możliwości współpracy w celu utrzymania pokoju.

Cele:

– Zbadanie wkładu sektora prywatnego w realizację celów zrównoważonego rozwoju – w szczególności punkt 16 SDG (POKÓJ, SPRAWIEDLIWOŚCI I SILNE INSTYTUCJE) –  w kontekście działań wysokiego ryzyka, miejsc dotkniętych konfliktami i post konfliktowych scenerii;

– Zagłębienie się w zasady innowacyjnych rozwiązań finansowych, które umożliwiają trwały pokój;

– Inspirowanie i rozszerzanie społeczności Business for Peace poprzez prezentację doświadczeń i wniosków wyciągniętych z doświadczeń Kolumbii i świata.

Więcej informacji tutaj