Caring for Climate Business Forum, 8 grudnia

8 grudnia 2015 | Aktualności

Dyrektorzy Wykonawczy konferencji Caring for Climate i sygnatariusze UNEP-FI wezmą udział w posiedzeniu na wysokim szczeblu, wraz z przedstawicielami rządu, w tym przedstawicielami właściwych organów utworzonych w ramach UNFCCC.

Na spotkaniu zaprezentowany zostanie przegląd wszystkich zobowiązań i udziałów dokonanych przez firmy i inwestorów wobec COP21.

Po powitaniu, uczestnicy wezmą udział w dyskusji skoncentrowanej na ustalaniu cen kosztu emisji dwutlenku węgla.

Wydarzenie zakończy się częścią sprawozdawczą oraz ustaleniem kluczowych zaleceń i rekomendacji dla działań rządów, które pomogłyby podnieść wagę i jakość do przywództwa klimatycznego na całym świecie.

Biznesowe Forum Caring for Climate organizowane jest przez UN Global Compact, UNEP oraz sekretariat UNFCCC we współpracy z francuska prezydencją COP21/CMP11. Będzie stanowić miejsce spotkania dla firm i inwestorów z przedstawicielami rządów, społeczeństwa obywatelskiego i ONZ oraz będzie miejscem do zaprezentowania postępów w realizacji programu klimatycznego.

Forum wraz z sesjami plenarnymi i tematycznymi oraz posiedzeniami wysokiego szczebla, posłuży za platformę dla firm do pokazania postępów i przedstawienia nowych zobowiązań w podejmowanych działaniach.

Drugiego dnia, podczas spotkania na wysokim szczeblu, zaprezentowany zostanie ogólny zarys zobowiązań i wkładu biznesu oraz inwestorów do COP21.

22957648604_bae38739f2_z

C4C