„CEOs for Ethics” 2018 – Carlos E. Piñerúa, World Bank Country Manager for Poland and the Baltic states

7 września 2018 | Aktualności

Carlos E. Piñerúa – World Bank Country Manager for Poland and the Baltic states, podczas spotkania CEOs for Ethics, będącego częścią międzynarodowej inicjatywy CEO Roundtable on Human Rights oraz skupiającego Partnerów Programu Standard Etyki w Polsce, interesariuszy Global Compact Network Poland i osoby zaangażowane w propagowanie etycznych rozwiązań w biznesie, zdecydował się poruszyć w swojej wypowiedzi kwestię istotnego wpływu sektora prywatnego na dobrobyt państwa.

The private sector is a leading factor of the whole ethics environment of the country and they have to lead in that sense to emphasise the importance of clarity, transparency and accountability in a country.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania: