Śląsk przed wielką klimatyczną szansą – Gazeta Wyborcza

13 grudnia 2017 | Aktualności

Kamil Wyszkowski, Dyrektor Generalny Global Compact Network Poland, o smogu dla „Gazety Wyborczej”:

Marcin Czyżewski: Gdzie lepiej się panu oddycha? W Warszawie czy w Katowicach?

Kamil Wyszkowski, dyrektor generalny ONZ-owskiej inicjatywy Global Compact Network Poland: – W Warszawie oddycha się równie ciężko jak w Katowicach, tyle tylko, że wdycha się inne szkodliwe substancje. W stolicy zanieczyszczenia są związane głównie z ruchem samochodowym, chociaż punktowo również mamy problem z niską emisją. Na Śląsku jest odwrotnie. Tutaj jest większy dostęp do odpadów węglowych, takich jak floty i muły, występuje problem ubóstwa energetycznego i palenia odpadami. Zanieczyszczenia w znacznie większym stopniu niż w Warszawie pochodzą właśnie z nieefektywnych pieców węglowych, a w mniejszym z transportu. Dlatego tutaj większy nacisk powinien być położony właśnie na wymianę pieców. […]

Musimy stoczyć walkę o świadomość, w której ogromną rolę do odegrania mają media. To przecież dzięki dziennikarzom pękła bańka informacyjna. Dzięki ruchom miejskim i presji społecznej polski rząd zajął się sprawą smogu i 17 stycznia tego roku przyjął program Czyste Powietrze. To 14 całkiem konkretnych deklaracji. Teraz musimy pilnować, czy rząd je wdroży, bo jeśli tak się nie stanie, to sytuacja sama się nie poprawi. […]

Jak pan ocenia to, co dzieje się na Śląsku w zakresie walki ze smogiem? Jak wypadamy na tle innych regionów?

– Bardzo pozytywnie. Cieszy mnie postawa Urzędu Marszałkowskiego w tym zakresie. Można powiedzieć, że Śląsk jest pod tym względem w awangardzie. Przecież jest drugim województwem, które przyjęło uchwałę antysmogową. Realizowanych jest tutaj wiele cennych działań edukacyjnych.

Wyczuwamy tutaj pozytywną energię i dobre nastawienie urzędników, którzy nie odwracają się od problemu. Dam przykład. Podczas konferencji „Dobra energia”, która odbyła się w Katowicach 8 listopada, bardzo szybko podjęliśmy z władzami regionu decyzję o zorganizowaniu tutaj jeszcze przed szczytem klimatycznym ONZ COP 24, który odbędzie się właśnie w Katowicach w listopadzie 2018 roku, spotkania przedstawicieli miast działających w ramach ONZ-owskiej inicjatywy NAZCA na rzecz klimatu. Odbędzie się ono pod przywództwem marszałka województwa, mojej instytucji i przy udziale prezydenta Katowic. […]

Oczywiście do zrobienia jest wiele. Na Śląsku powinny być bardziej rozwinięte systemy dopłat do wymiany kotłów węglowych i rozbudowa sieci ciepłowniczej, co akurat w Katowicach się dzieje. Samorządy potrzebują jednak wsparcia ze strony rządu, na przykład uzupełnienia swojego systemu dotacyjnego pieniędzmi rządowymi. Wtedy mielibyśmy efekt synergii. […]

Czy szczyt klimatyczny ONZ, który w 2018 roku odbędzie się w Katowicach, jest dla nas szansą?

– Decyzję o jego zorganizowaniu w naszym kraju uważam za bardzo dobrą, bo to zmobilizuje także rząd do dalszej pracy. Świetnie, że odbędzie się on w Katowicach, ponieważ tutaj skupiają się jak w soczewce problemy tego świata. Jest kilka tysięcy miast o podobnej historii, która opierała się na węglu. Jeżeli tutaj uda się zdobyć odpowiedź, jak się przestawić na inny mechanizm rozwoju, to Polska i Katowice mogą być w centrum zainteresowania, stać się takimi drogowskazami dla innych jaką drogą podążać.

Cały wywiad