W ramach XXVIII Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdrój odbył się Panel Dyskusyjny „Etyka w firmie – czy się opłaca?”

5 września 2018 | Aktualności

5-go września 2018 roku w ramach XXVIII Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdrój Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka (DZP) oraz Global Compact Network Poland zorganizowali Panel Dyskusyjny pt. ,,Etyka w firmie – czy się opłaca?”.

Podczas panelu prelegenci stanęli przed pytaniami dotyczącymi:

  • sposobów zarządzania firmą, która chce działać etycznie i osiągać z tego tytułu wysokie zyski
  • wprowadzania programów etycznych w perspektywie długookresowej dającej firmie wymierne korzyści
  • polskich przedsiębiorców inwestujących w etykę i jak wypadają oni na tle Europy i świata

Representative & President of the Board Global Compact Network Poland, Kamil Wyszkowski, jako prelegent Panelu o Etyce przedstawił Standard Programu Etycznego i korzyści z jego przyjęcia. W dyskusji poruszone były również kwestie zwalczania korupcji, ekspertem w tej dziedzinie był Robert Lizak, Przedstawiciel Centralnego Biura Antykorupcyjnego. O przekładaniu się etyki na codzienne funkcjonowanie produkcji opowiadał Marek Kopyto, Country Manager, Unilever Polska. Alain Simonnet, Dyrektor Generalny 3M Poland and Ukraine, 3M Poland Sp. z o.o., wielokrotny zdobywca tytułu Najbardziej Etycznej Firmy Świata dzielił się dobrymi praktykami zarządzania firmą w sposób etyczny. Na pytanie o odpowiednio zarządzanym programie etycznym jako dobrym narzędziu promocji firmy odpowiadali Agnieszka Deeg–Tyburska, Dyrektor Prawny Grupy Polpharma, Polpharma oraz Robert Sobków, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, Grupa LOTOS S.A. Natomiast sytuację etyki w firmach rosyjskich przedstawił Władimir Awdijskij, Wiceprzewodniczący, Dziekan Wydziału Analizy Ryzyka i Bezpieczeństwa Ekonomicznego, Uniwersytet Finansowy przy Rządzie Federacji Rosyjskiej.

Podczas panelu został zaprezentowany raport ,,Systemy zgłaszania nieprawidłowości, założenia do ustawy o ochronie sygnalistów” stworzony razem z naszymi partnerami: 3M Poland, Business Centre Club, Bank Zachodni WBK, Kulczyk Foundation, Konfederacja Lewiatan, Grupa Lotos, PKP Energetyka, Polpharma, Skanska, T-Mobile Polska, Unilever Polska, Ergo Hestia. Zapraszamy do zapoznania się z raportem.