Krajowa Administracja Skarbowa – wdrażanie reformy – debata współorganizowana przez Global Compact Network Poland oraz Ministerstwo Finansów

15 maja 2017 | Aktualności - Wydarzenia

01.06.2017r. odbędzie się spotkanie poświęcone wdrażaniu reformy o Krajowej Administracji Skarbowej współorganizowane przez Ministerstwo Finansów oraz Global Compact Network Poland.

Będzie to zarazem pierwsze spotkanie z cyklu tegorocznych wydarzeń współorganizowanych z Ministerstwem Finansów, w ramach Programu Global Compact Network Poland „Przeciwdziałanie Szarej Strefie w Polsce 2014-2020”.

Podczas spotkania zostaną przedstawione założenia reformy, stan wdrożenia KAS oraz pierwsze efekty działań. Dodatkowo głos zabiorą przedstawiciele poszczególnych branż.

Inicjatywa ta ma na celu przegląd dotychczasowych działań oraz podejmowanie aktywności w oparciu o silne partnerstwa w celu zwalczania szarej strefy w Polsce.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu w siedzibie Ministerstwa Finansów w godzinach 10.00-12.00.

Więcej informacji:  ungc@ungc.org.pl

Więcej informacji na temat programu ,,Przeciwdziałanie Szarej Strefie 2014-2020″.

KAS wdrażanie reformy 01.06.2017 r.