Global Compact Network Poland współorganizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego w wersji Green

6 listopada 2018 | Aktualności

Global Compact Network Poland we współpracy z Grupą PTWP SA organizuje Europejski Kongres Gospodarczy w wersji Green. Wydarzenie będzie spotkaniem polityków, przedsiębiorców, szefów światowych korporacji i ekspertów zaangażowanych w działania na rzecz klimatu.

W grudniu uwaga osób zajmujących się polityką środowiskową oraz zainteresowanych tematyką globalnych wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem, skupiona zostanie na wydarzeniach odbywających się w Katowicach w ramach 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24) wraz z 14. sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto (CMP 14). Europejski Kongres Gospodarczy w wersji Green będzie towarzyszyć wydarzeniu.

W dniach 4. i 5. grudnia odbędą się następujące wydarzenia oraz panele dyskusyjne:

Więcej informacji o wydarzeniu 

Agenda wydarzenia