Global Compact w Polsce spotkało się w Bonn z przedstawicielami Sekretariatu Ramowej konwencji ONZ ds. Zmian Klimatu (UNFCCC)

13 kwietnia 2016 | Aktualności

Global Compact w Polsce 11 kwietnia spotkało się z przedstawicielami sekretariatu Ramowej konwencji ONZ ds. zmian klimatu (UNFCCC). Konwencja podpisana została podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych na temat Środowiska i Rozwoju popularnie zwanej Szczytem Ziemi w 1992 w Rio de Janeiro. Od 1995 roku regularnie odbywają się konferencje stron konwencji, z czego ostatnia odbyła się w Paryżu (COP 21). Jest ona niezwykle istotna ze względu na kompromis, który udało się wynegocjować podczas szczytu. Tak zwane Porozumienie Paryskie dotyczy adaptacji do globalnych zmian klimatycznych.

Global Compact w Polsce realizuje kilka programów, które dotyczą adaptacji polski do zmieniających się realiów. Program Żegluga Śródlądowa oraz Program Bałtyk dotyczą gospodarowania zasobami wodnymi, co jest szczególnie istotne z punktu widzenia suszy oraz powodzi, które dotykają Polskę. Przeniesienie części transportu z drogi na rzeki pozwoli także na ograniczenie emisji CO2. Z upoważnienia Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej podjęliśmy rozmowy otwierające możliwość konsultacji strategii Ministerstwa z przedstawicielami sekretariatu.

12993488_10154138428631248_5422720924490380446_n