Great Place to Work® w Polsce zacieśnia współpracę z Global Compact Network Poland

2 marca 2018 | Aktualności

 

Podczas tegorocznej Gali ogłoszenia Listy Najlepszych Miejsc Pracy Polska 2018 laureaci rankingu po raz pierwszy zostaną wyróżnieni równolegle tytułem Rzecznika Standardu Etyki. To efekt zacieśnienia partnerstwa strategicznego pomiędzy Great Place to Work® w Polsce a Global Compact Network Poland.

Podstawą trwającej od ponad dwóch lat współpracy pomiędzy dwiema organizacjami jest wspólne przekonanie o potrzebie promowania odpowiedzialnych praktyk biznesowych i wartości etycznych w przedsiębiorstwach. Celem Great Place to Work® jest bowiem towarzyszenie firmom, które chcą nie tylko rozwijać u siebie wyjątkowe relacje z pracownikami, ale także budować trwałą przewagę konkurencyjną w oparciu o transparentne zasady biznesowe, wiarygodność i wzajemną odpowiedzialność.

W 2015 r. Global Compact Poland wraz z grupą ekspertów wypracował dokument Standard Programu Etycznego, który w oparciu o wytyczne ONZ w zakresie praw człowieka i biznesu prezentuje rekomendowane kierunki rozwoju dla firm i instytucji, jak również narzędzia służące implementacji, a potem weryfikacji wdrożonych w firmie zasad.

Do chwili obecnej Standard Programu Etycznego przyjęły w Polsce 43 organizacje, deklarując działania zgodne z jego wytycznymi. Global Compact Poland dokłada starań, aby upowszechniać zasady Standardu Programu Etycznego i zachęcać firmy spełniające wymagane kryteria nie tylko do przystąpienia do elitarnego grona firm etycznych, ale i do dzielenia się swoim doświadczeniem i wspólnej pracy w ramach Koalicji Rzeczników Etyki. 27 marca 2018 r., podczas Gali ogłoszenia wyników konkursu Najlepsze Miejsca Pracy Polska 2018, to elitarne grono powiększy się o kolejne firmy. Great Place to Work® w oparciu o audyt kulturowy, będący częścią badania, jakiemu poddają się standardowo firmy uczestniczące w konkursie, zarekomenduje organizacje, które spełniają wytyczne zawarte w dokumencie Standard Programu Etycznego. Global Compact Poland wyróżni je specjalnym tytułem „Rzecznik Standardu Etyki”.

***

Great Place to Work® w Polsce: partner Great Place To Work® Institute Inc., globalnej firmy badawczej, doradczej i szkoleniowej, która wspiera firmy na całym świecie w rozwijaniu nowoczesnej kultury organizacyjnej oraz osiąganiu wyjątkowej pozycji na rynku pracodawców i w biznesie.

Global Compact Network Poland: polska sieć United Nations Global Compact, stanowi sekretariat polskich członków, biuro projektowe oraz lokalny punkt kontaktowy i informacyjny UNGC. Jej zadaniem jest promowanie i wdrażanie globalnych inicjatyw UNGC na polskim gruncie oraz odpowiedź na unikalne wyzwania, które na drodze do zrównoważonego rozwoju napotyka sektor prywatny.

Program wydarzenia: