High Level Political Forum on Sustainable Development

17 lipca 2017 | Aktualności - WydarzeniaTagged

W Nowym Jorku, w Siedzibie Głównej Organizacji Narodów Zjednoczonych, w dniach od 10 do 19 lipca odbywa się Forum Polityczne Wysokiego Szczebla na temat Zrównoważonego Rozwoju HIGH-LEVEL POLITICAL FORUM on Sustainable Development (HLPF2017) zwołane pod auspicjami Rady Społeczno-Gospodarczej (ECOSOC).

Tematem przewodnim tegorocznego forum jest Zwalczanie ubóstwa i promowanie dobrobytu w zmieniającym się świecie. Wyeliminowaniu ubóstwa we wszystkich jego formach i wymiarach ma sprzyjać promowanie zrównoważonego rozwoju, rozszerzanie możliwości i definiowanie, a następnie stawianie czoła, najpoważniejszym wyzwaniom w zakresie 1, 2, 3, 5, i 9 Celu Zrównoważonego Rozwoju.

hlpf 2017
hlfp2017 #hlpf2017

hlpf 2017 2

 

W wydarzeniu biorą udział przedstawiciele państw członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych, przedstawiciele agend wyspecjalizowanych ONZ, programów i funduszy ONZ. Polskę będzie reprezentował na wydarzeniu Jerzy Kwieciński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju. Zachęcamy do zapoznania się z podsumowaniem wizyty wiceministra w Nowym Jorku dostępnym na stronie ministerstwa.

Podczas przyszłorocznego forum w 2018 roku, planowana jest prezentacja polskiego rządu na temat dotychczasowych postępów we wdrażaniu Agendy 2030 na rzecz Zrównoważonego Rozwoju oraz określonych w jej ramach Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce. Global Compact Network Poland i Główny Urząd Statystyczny poprzez analizę i wypracowanie ram wskaźnikowych służących monitorowaniu celów SDG, wspierają Ministerstwo Rozwoju w monitowaniu implementacji Celów.

hlpf 2017 3

Zachęcamy do śledzenia podcastów z trwającego wydarzenia, dostępnych na stronie UN WEB TV.

Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG)