Innowacje narzędziem zrównoważonego rozwoju. Doświadczenia i perspektywy w regionie morza bałtyckiego

6 marca 2017 | Aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem dr hab. Marka Grzybowskiego. Zamieszczonego w raporcie „Bałtyk dla wszystkich”, wydanego przez Global Compact Poland w 2016 roku.

Region Morza Bałtyckiego był pierwszym makroregionem Unii Europejskiej,
który wypracował i wdraża jednolitą strategię zrównoważonego
rozwoju opartą na wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań we
wszystkich dziedzinach życia społecznego.

Marek Grzybowski