Konferencja i prezentacja trzeciego raportu „Przeciwdziałanie szarej strefie w Polsce”

30 listopada 2017 | Aktualności - Wydarzenia

8 grudnia w Ministerstwie Finansów będzie mieć miejsce konferencja inaugurująca trzeci raport „Przeciwdziałanie szarej strefie w Polsce” w ramach Programu Przeciwdziałanie Szarej Strefie 2014–2020. Prezentacja raportu oraz dyskusja nad wnioskami płynącymi z niego odbędzie się z udziałem przedstawicieli administracji publicznej oraz Partnerów Branżowych Programu, którzy zaprezentują swoje stanowiska i rekomendacje odnośnie aktualnych działań dotyczących przeciwdziałania szarej strefie.

W ramach Programu przedstawiciele administracji publicznej oraz branż szczególnie narażonych na funkcjonowanie szarej i czarnej strefy współpracują nad wypracowaniem rozwiązań, które skutecznie ograniczą ten problem w Polsce. W trakcie ostatniego roku odbywały się liczne spotkanie konsultacyjne. . Stanowiły one podstawę do wypracowania rekomendacji, które stanowią użyteczne narzędzie kierunku zmian dla administracji, w szczególności Ministerstwa Finansów, które współrealizuje program. W ramach Programu swoje rekomendacje i kierunki zmian przedstawiają, obok reprezentantów poszczególnych branż, m.in. przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Energii, Prokuratury Krajowej, Najwyższej Izby Kontroli.

7 kwietnia 2016 roku zaprezentowano pierwszy, a 9 grudnia 2016 drugi raport „Przeciwdziałanie szarej strefie w Polsce”, które zawierały kluczowe wnioski i rekomendacje dotyczące ograniczenia szarej strefy i strefy wyłudzeń w Polsce oraz ocenę efektywności wymiaru sprawiedliwości.

W trzeciej edycji Programu skupiliśmy się na zmianach, które zaszły w ostatnim roku, w tym powołaniu instytucji Krajowej Administracji Skarbowej i pierwszych efektach jej funkcjonowania. Koncentrowaliśmy się też na przygotowanych przez Ministerstwo Finansów nowych rozwiązaniach przeciwdziałania szarej i czarnej strefie zarówno w ujęciu horyzontalnym, jak i branżowym. W publikacji zabierają głos m.in. Mateusz Morawiecki (Wicepremier, Minister Rozwoju i Finansów), Carlos Piñerúa (przedstawiciel Banku Światowego), Krzysztof Kwiatkowski (Prezes Najwyższej Izby Kontroli), Marian Banaś (Sekretarz Stanu, Szef Krajowej Administracji Skarbowej, Ministerstwo Finansów), Mariusz Haładyj (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju), Kamil Wyszkowski (Dyrektor Generalny Global Compact Network Poland) oraz Partnerzy Branżowi Programu (Totalizator Sportowy, Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego, Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy, Philip Morris International, British American Tobacco, Japan Tobacco International, Związek Pracodawców Hoteli, Restauracji i Cateringu). Część analityczna raportu została przygotowana przez firmę konsultingową Price Waterhouse Coopers.

Raport zawiera barometr wdrożenia rekomendacji zamieszczonych w pierwszej i drugiej edycji raportu. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu.

Agenda Konferencji Przeciwdziałanie szarej strefie