SAVE THE DATE Konferencja „Standardy Etyczne i Prawa Kobiet w biznesie”

10 listopada 2017 | Aktualności - Wydarzenia

Zapraszamy na konferencję „Standardy Etyczne i Prawa Kobiet w biznesie”, która odbędzie się 12 grudnia w siedzibie Rzecznika Praw Obywatelskich. Będzie to również okazja do zapoznania się z najnowszą publikacją oraz podpisania Deklaracji przyjęcia Standardu Programu Etycznego.

Konferencja stanowić będzie podsumowanie tegorocznych działań programu „Biznes i prawa człowieka – Standard Etyki w Polsce”. W ramach programu zawiązaliśmy strategiczne porozumienie, na bazie którego wypracowany został jednolity Standard Programu Etycznego dla przedsiębiorstw oraz instytucji, w oparciu o drugi filar Wytycznych ONZ ds. biznesu i praw człowieka.