Konferencja „Zatory płatnicze zmorą budownictwa”, 12 września, Hotel Bellotto

2 października 2017 | AktualnościTagged

„W walce z szarą strefą ważne jest też edukowanie i uświadamiane społeczeństwa. Im bowiem więcej szarej strefy, tym więcej korupcji, zaburzonej konkurencyjności i zorganizowanych grup przestępczych, które z premedytacją wykorzystują niedociągnięcia legislacyjne, czy słabość egzekucji prawa przez organy ścigania i wymiar sprawiedliwości. Im więcej korupcji, tym słabsze jest państwo, i tym słabsze ma ono podstawy do rozwoju, a to nikomu nie służy”.

                                                                                                               ~Kamil Wyszkowski


12 września odbyła się konferencja Zatory płatnicze zmorą budownictwa zorganizowana przez Muratorplus.pl, w której jednym z prelegentów był Generalny Dyrektor Global Compact Network Poland Kamil Wyszkowski. Wystąpienie zostało poświęcone szarej strefie i mafiom gospodarczym. Wyszkowski zwrócił uwagę, że dla ONZ systemowa walka z korupcją, jako hamulcem rozwoju, jest jednym z najważniejszych priorytetów i wskazał na Program Przeciwdziałania szarej strefie, który od 2014 r. jest realizowany przez Global Compact Network Poland w Polsce.

Podczas rozmowy Przedstawiciel Global Compact Network Poland zaznaczył jak dużym problemem jest mechanizm działania mafii gospodarczej, które działają w różnych segmentach rynku i z dużą łatwością przeskakują z branży na branżę. Podkreślił także jak skutecznie walczyć z  mafiami gospodarczymi oraz wskazał na efekty wskutek którym w okresie styczeń-październik 2016 r. udało się zamknąć 73 nielegalnych krajalni i fabryk tytoniu.

Jedno z działań, które zostało podjęte w celu zwalczenia szarej strefy przez Global Compact przy współpracy z Ministerstwem Rozwoju, Najwyższą Izbą Kontroli (NIK) oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA)– regulacją w ramach prawa zamówień publicznych, aby tylko firmy etyczne mogły z systemu zamówień publicznych korzystać.