Konferencja „Zatrudnianie cudzoziemców a sytuacja na polskim rynku pracy” 22.03.2018

22 marca 2018 | Aktualności - Wydarzenia

22 marca w siedzibie BCC (Pałac Lubomirskich) w Warszawie odbyła się konferencja „Zatrudnianie cudzoziemców a sytuacja na polskim rynku pracy”. Potrzeba jej zorganizowania wzięła się m.in. z tego, że polskie firmy coraz częściej decydują się na zatrudnienie cudzoziemców, jednakże obecne rozwiązania prawne nie odpowiadają na potrzeby przedsiębiorców. Nad problemami związanymi z zatrudnianiem pracowników zza granicy debatowali zaproszeni eksperci i ekspertki.

Wśród nich znaleźli się:

 • Jerzy Kwieciński – Minister Inwestycji i Rozwoju;
 • Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;
 • Anna Rostocka – Dyrektor Biura Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM) w Warszawie;
 • Marek Goliszewski – prezes Business Centre Club;
 • Katarzyna Lorenc – ekspertka BCC ds. rynku pracy oraz zarządzania i efektywności pracy;
 • Kamil Wyszkowski – Dyrektor Generalny, Global Compact Network Poland.

W trakcie spotkania paneliści i panelistki poruszyli takie problemy, jak:

 • przepisy, regulacje i procedury dotyczące zatrudniania cudzoziemców;
 • etyczna rekrutacja i zatrudnianie;
 • adaptacja i integracja pracowników zza granicy;
 • zarządzanie różnorodnością kulturową;
 • wykorzystanie potencjału wielokulturowych zespołów dla rozwoju firmy;
 • przeciwdziałanie dyskryminacji i ksenofobii.

Warto przypomnieć słowa Dyrektora Generalnego Global Compact Network Poland Kamila Wyszkowskiego, który w swoim przemówieniu na zorganizowanej przez Global Compact Network Poland i Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie konferencji „Ring the Bell for Gender Equality” kładł szczególny nacisk na ochronę pracownika w miejscu pracy:

Przypomnę: miejsce pracy jest chronione konwencjami międzynarodowymi. Jest to miejsce szczególne. Miejsce, w którym jest się w sposób naturalny komuś podległym. I w tym miejscu trzeba być szczególnie chronionym. Jeżeli o to nie zadbamy, to Polska nie będzie miała powodów do tego, żeby międzynarodowo pokazywać się jako kraj, z którego inni powinni brać przykład. A uważam, że Polska powinna do tego dążyć.

Organizatorzy wydarzenia:

Global Compact Network Poland jest lokalną siecią w Polsce największej na świecie inicjatywy skupiającej biznes działający na rzecz zrównoważonego rozwoju. Od momentu inauguracji w 2000 roku przez Sekretarza Generalnego ONZ Kofi Annana do Inicjatywy przystąpiło już ponad 13 500 członków ze 170 krajów. Wspólne cele różnorodnych instytucji i grup społecznych tj. dbanie o zrównoważony rozwój gospodarki, walka z korupcją, ochrona środowiska oraz zapewnienie inkluzji społecznej przyczyniły się do powstania Inicjatywy ONZ mogącej pośredniczyć pomiędzy różnorodnymi aktorami w celu osiągnięcia powyższych celów. To inicjatywa wspierająca i umożliwiająca partnerstwo pomiędzy rządami, społeczeństwem obywatelskim, pracodawcami a ONZ.

Międzynarodowa Organizacja do spraw Migracji (IOM) jest wiodącą światową organizacją w dziedzinie migracji, będącą częścią Organizacji Narodów Zjednoczonych. W skład IOM wchodzi 169 państw członkowskich, w tym Polska od 1992 roku. Misją IOM  jest promowanie uporządkowanej migracji z poszanowaniem praw człowieka, dla dobra wszystkich. IOM wspiera kraje w sprostaniu wyzwaniom operacyjnym i społeczno-gospodarczym związanym z migracjami, pomaga migrantom, chroni ich prawa. IOM podkreśla wzajemny związek między migracją a rozwojem ekonomicznym, społecznym i kulturowym. IOM realizuje również działania skierowane bezpośrednio do sektora biznesu. Więcej na www.iom.pl

Business Centre Club istnieje od 1991 roku. Jest prestiżowym Klubem przedsiębiorców i największą w kraju, ustawową organizacją indywidualnych pracodawców. Grupa BCC składa się z Klubu BCC, Związku Pracodawców BCC i Studenckiego Forum BCC. Członkowie BCC zatrudniają ponad 400 tys. pracowników, obroty firm sięgają 20 miliardów złotych. Wśród członków BCC znajdują się największe korporacje krajowe i zagraniczne. Członkami Klubu są także uczelnie wyższe, wydawnictwa, szpitale, prawnicy, dziennikarze, naukowcy, lekarze, wojskowi i studenci. BCC prowadzi działania w blisko 250 miastach i 23 lożach regionalnych na terenie całej Polski. Koncentruje się na działaniach na rzecz rozwoju gospodarki i pomocy przedsiębiorcom. BCC jest członkiem Rady Dialogu Społecznego. Koordynatorem wszystkich działań BCC jest Marek Goliszewski. Więcej: http://www.bcc.org.pl oraz: http://www.facebook.com/pages/Business-Centre-Club/301754142096