Lise Kingo: Cztery kluczowe kroki do umieszczenia praw człowieka w centrum działań firmy

12 kwietnia 2018 | Aktualności

 

Poniżej znajduje się artykuł autorstwa Lise Kingo, Dyrektor Generalnej UN Global Compact, opublikowany 9 marca 2018 roku. Całość można przeczytać pod tym linkiem.

 

Zrównoważony biznes zależy od zrównoważonego świata – liderzy biznesowi i inwestorzy zdają sobie z tego sprawę. Kluczem do tej wiedzy były działania skoncentrowane na zmianach klimatycznych. Jednak muszą oni również zrozumieć, że odgrywają ważną rolę w tworzeniu sprawiedliwych i silnych społeczeństw.

Mogłoby się wydawać, że wpływ biznesu na społeczeństwo jest mniej oczywisty niż emisja dwutlenku węgla, jednak niewątpliwie mówienie o jakichkolwiek kryzysach zawiera w sobie wątki ekonomiczne. 4 miliony osób z Cape Town zmierza ku Dniu Zero – bogaci i biedni doświadczą tej chwili zupełnie inaczej, a to ze względu na rozwiązania techniczne dostępne dla tych, którzy mają pieniądze. Komitet Doradczy prowadzony przez Kofi Annana zauważył, że ekonomiczne nierówności napędzają kryzys mniejszości Rohingja. Nawet w tak złożonym konflikcie, jak ten w Syrii, trudności gospodarcze także przyczyniły się do wojny, która wstrząsnęła całym światem.

Jesteśmy świadkami tego, że ekonomiczne nierówności nie są problemem jako takim, lecz wzmacnia je nacjonalizm i protekcjonizm idący ramię w ramię z brakiem zaufania w biznesie, państwie i mediach. Problem ten jest zarówno naglący, jak i globalny. Raport Oxfam 2017 pokazuje, że najbogatszy jeden procent ludzkości zarobił w ciągu roku więcej niż osiemdziesiąt procent całego światowego bogactwa.

Istnieją znaczące dowody na to, że biznes i inwestorzy już podejmują odpowiednie działania na drodze zrównoważonego rozwoju. W związku z tym Cele Zrównoważonego Rozwoju są opisywane jako „prezent” dla biznesu, stanowią bowiem spójną, globalną ramę świata, jaki chcemy stworzyć. Cele zostały przyjęte z entuzjazmem – raport UN Global Compact wskazuje, że 75% przebadanych firm podjęło już jakiekolwiek działania związane z Celami Globalnymi.

Poprzez działania biznesowe oparte na prawach człowieka, liderzy biznesowi wpływają na ogólne myślenie o wszystkich 17 Celach Globalnych. 10 Zasad United Nations Global Compact oraz UN Guiding Principles stanowią swoista ramę i wspierają biznes w takich działaniach. Mając to na uwadze, przedstawiam cztery kluczowe drogi, którymi biznes może podążać, by umieścić prawa człowieka w sercu swoich działań:

  1. Zburz granicę pomiędzy strategią biznesową a strategią zrównoważonego rozwoju. Jeśli zasady stanowią integralną część działań na każdym poziomie w Twojej firmie, wszelkie wysiłki związane ze zrównoważonym rozwojem stanowią coś więcej niż tylko jedno z pól do wyboru. „Sustainability report” nie powinien być dokumentem wypełnianym „po łebkach”. Zamiast tego twórz takie polityki i wcielaj w życie takie praktyki, które wpływają na dobro pracowników, klientów, partnerów i udziałowców.

  2. Zastanów się, jak Twoja firma oddziałuje na kwestie związane z prawami człowieka i umieść to w centrum strategii na rzecz Celów Globalnych. Poprzez dopuszczenie do głosu pracowników i społeczności lokalnych, biznes może uzyskać szerszą perspektywę, dzięki której łatwiej zidentyfikuje niezamierzone szkody i stracone szanse.

  3. Użyj 10 Zasad jako „design checklist” planując strategię dla Celów Globalnych. Te zasady nie są celem samym w sobie, ani jednorazowym narzędziem, lecz krytyczną ramą do oceny działań, do której wielokrotnie można wracać.

  4. Działaj na rzecz globalnego ruchu „principle-based”. O Celach Globalnych i 10 Zasadach informuj nie tylko stałych współpracowników, ale cały łańcuch produkcyjny, a także opinię publiczną. Użyj swoich wpływów, by stworzyć wspólnotę, która pomnaża dobre praktyki biznesowe. W ten sposób można odbudować wspólnotę zaufania: nie poprzez jeden czy tuzin odizolowanych przypadków, ale poprzez masowy ruch.