Nadchodzące wydarzenia UN Global Compact w 2018 roku

13 lutego 2018 | Aktualności
  • 12 marca 2018 – inauguracyjna sesja UN Global Compact Academy. Gościnnie wystąpią Lise Kingo, Dyrektor Generalny UN Global Compact oraz John Ruggie, profesor specjalizujący się w prawach człowieka i sprawach zagranicznych na Uniwersytecie Harwarda. Pośród geopolitycznych niepewności i presji środowiskowych, odpowiedzialny biznes może stanowić fundament zrównoważonego i bezpiecznego świata. Sesja ta ma na celu zwiększenie zrozumienia dla podejścia opartego na zasadach (principles-based approach) do Celów Globalnych ONZ oraz wyjaśnienie istoty wdrożenia takiego podejścia w firmach. Link do wydarzenia znajduje się tutaj.

  • 15 marca 2018 –  w siedzibie UNHQ (Kwatera Główna ONZ) będzie miało miejsce forum „Women’s Empowerment Principles”. Celem konferencji jest przedstawienie prywatnemu sektorowi inicjatyw na rzecz równości płci oraz zbadanie, w jaki sposób te inicjatywy mogą zostać ulepszone. Link do wydarzenia znajduje się tutaj.

 

  • 23-27 kwietnia 2018 (Turyn, Włochy) – warsztaty dotyczące międzynarodowych przedsiębiorstw, rozwoju i godnej pracy. Przedmiotem kursu będzie Deklaracja MNE (Multinational Enterprises) przyjęta w 2015 roku przez Międzynarodową Organizację Pracy. Poprzez case studies, dyskusje i wizytacje, uczestnicy będą mieli możliwość lepszego zrozumienia ról i obowiązków rządów oraz przedsiębiorstw w urzeczywistnianiu praw pracowniczych, zachęcaniu do rozwijania umiejętności oraz wspierania wzrostu małych i średnich przedsiębiorstw. Link do wydarzenia znajduje się tutaj.

  • 23-24 kwietnia 2018 (Buenos Aires, Argentyna) – XVI Annual Local Network Forum, którego zadaniem jest zbadanie, jak sieci lokalne mogą odegrać wiodącą rolę w zwiększaniu zaangażowania prywatnego sektora w Cele Zrównoważonego Rozwoju. Link do wydarzenia znajduje się tutaj.

 

 

  • 25-26 kwietnia 2018 (Buenos Aires, Argentyna) – konferencja „Making Global Goals Local Business”. Podczas wydarzenia zostaną omówione m.in.: przykłady współpracy biznesu, UN oraz sieci lokalnych (Local Network) i ich wpływ na realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju, czy przegląd postępu poczynionego przez południowo-amerykańskie firmy. Główny nacisk zostanie położony na problemy dotyczące klimatu, źródeł finansowania zrównoważonego rozwoju i zabezpieczenia praw człowieka. Link do wydarzenia znajduje się tutaj.

  • 8-12 października 2018 (Turyn, Włochy) – warsztaty “International labour standards and corporate social responsibility” (Międzynarodowe standardy pracy i społeczna odpowiedzialność biznesu). Link do wydarzenia znajduje się tutaj.

 

 

Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG)