Najnowszy, trzeci Raport „Przeciwdziałanie Szarej Strefie” już dostępny on-line

8 grudnia 2017 | Aktualności

Wraz z rozpoczęciem konferencji, która właśnie odbywa się w Ministerstwie Finansów – „Przeciwdziałanie Szarej Strefie w Polsce” przedstawiamy Państwu najnowszy raport.

Opracowanie skupia się na analizie szarej strefy w Polsce, zawiera ocenę metod oraz narzędzi zwalczania zjawiska, wprowadzanych przede wszystkim przez Ministerstwo Finansów oraz barometr efektywności w podziale na poszczególne branże.

Zapraszamy do lektury

Partnerzy zaangażowani w realizację Programu Przeciwdziałanie Szarej Strefie w Polsce