Panel „Etyka biznesu – kluczowe zagadnienia i wyzwania na przyszłość”, 18.10.2017

18 października 2017 | Aktualności

18 października odbył się panel Etyka biznesu – kluczowe zagadnienia i wyzwania na przyszłość na konferencji Etyka biznesu – stan obecny i wyzwania na przyszłość w Ministerstwie Rozwoju. W ramach wprowadzenia do panelu zaprezentowano współczesne wyzwania etyki biznesu. Dyskusja panelowa dotyczyła problematyki związanej z zakazem pracy przymusowej.

W panelu wziął udział Dyrektor Generalny Global Compact Network Poland Kamil Wyszkowski, który opowiedział o postrzeganiu etyki biznesu w Polsce.

Global Compact Network Poland wypracowało Standard Minimum Programu Etycznego dla przedsiębiorstw oraz innych organizacji – jako kierunek rozwoju firm i instytucji w oparciu o przestrzeganie zasad etycznych i zrównoważonego rozwoju oraz przydatne narzędzie ich implementacji i weryfikacji.

Podczas podsumowania dyskusji przedstawiono wyzwania etyczne w przyszłości dla biznesu w Polsce oraz możliwe działania, które w tym zakresie może realizować administracja publiczna wspólnie z przedstawicielami biznesu, strony społecznej oraz środowiska akademickiego.

Paneliści:

Tomasz Kruk, Dyrektor ds. Zapewnienia Zgodności, Vifor Pharma (Szwajcaria)

Marcin Waszak, Koordynator projektu „Program Odpowiedzialne Państwo”, Fundacja im. Stefana Batorego

dr Paweł Dąbrowski, Ekspert, Fundacja Pomyśl o Przyszłości

Kamil Wyszkowski, Dyrektor Generalny, Global Compact Network Poland

dr hab. Barbara Fryzeł, Kierownik Zakładu Zachowań Organizacyjnych, Uniwersytet Jagielloński

Moderacja:

Jacqueline Kacprzak, Radca Ministra, Koordynator Zespołu ds. CSR i Kontaktów z Interesariuszami, Biuro Ministra, Ministerstwo Rozwoju