Przeciwdziałanie szarej strefie w ujęciu branży spirytusowej

11 października 2017 | Aktualności - Wydarzenia

14 listopada w siedzibie Ministerstwa Finansów przy ul. Świętokrzyskiej 12 w Warszawie odbędzie się spotkanie z cyklu „Przeciwdziałanie szarej strefie w ujęciu branżowym”. Wydarzenie poświęcone będzie specyfice przeciwdziałania szarej strefie w branży spirytusowej. Organizatorami spotkania są Ministerstwo Finansów oraz Global Compact Network Poland.