Przeciwdziałanie szarej strefie w ujęciu branży tytoniowej

8 listopada 2017 | Aktualności - Wydarzenia

14 listopada w siedzibie Ministerstwa Finansów przy ul. Świętokrzyskiej 12 w Warszawie odbędzie się spotkanie z cyklu „Przeciwdziałanie szarej strefie w ujęciu branżowym”. Wydarzenie poświęcone będzie specyfice przeciwdziałania szarej strefie w branży tytoniowej. Organizatorami spotkania są Ministerstwo Finansów oraz Global Compact Network Poland.