Raport „CSR w praktyce – barometr Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej”

5 lipca 2018 | AktualnościTagged ,

We wtorek 3 lipca, podczas RDV biznesu, które odbyło się w hotelu Novotel Warszawa Centrum, zaprezentowano wyniki 3. edycji badania „CSR w praktyce – barometr Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej”, opracowanego na podstawie ankiety, przeprowadzonej w maju 2018 wśród firm członkowskich CCIFP. Partnerem merytorycznym badania było Global Compact Network Poland. 

Raport „CSR w praktyce – barometr Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej” pokazuje, jakie działania CSR są podejmowane w firmach, jakie są motywacje do wdrożenia strategii CSR, jakie budżety są przeznaczane na ich realizację, jak bardzo zarządy angażują się w podejmowane działania, a także kto jest beneficjentem projektów CSR i jakie obszary są nimi objęte.
Wszystkim, którzy wzięli udział w naszym badaniu i podzielili się swoimi praktykami bardzo serdecznie dziękujemy. Serdecznie zachęcam do lektury!

Monika Constant Dyrektor Generalna CCIFP

Tegoroczną ankietę, która zawierała ponad 30 pytań, wypełniły 63 przedsiębiorstwa. Większość z nich – 79%, to firmy z udziałem kapitału francuskiego a ponad połowa – 52%, to duże przedsiębiorstwa, które zatrudniają powyżej 250 pracowników. Respondenci to głównie prezesi, najwyższa kadra zarządzająca a także osoby odpowiedzialne za prowadzenie działań CSR w firmach.

Raport CCIFP wyraźnie pokazuje, że istnieje konieczność promocji idei CSR i korzyści, w tym również finansowych, dla przedsiębiorców a także pracowników, klientów, dostawców i społeczności lokalnych. Główne powody zaangażowania firm w działania CSR to chęć wzmocnienia pozytywnego wizerunku a także konieczność wdrażania globalnej strategii organizacji w tym obszarze.

Pełna wersja raportu jest dostępna do pobrania tutaj.

Infografiki

Komunikat prasowy

Galeria zdjęć:

Źródło: CCIFP


O CCIFP:

Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP) skupia ponad 450 firm z kapitałem francuskim oraz polskim i jest jedną z najaktywniejszych izb handlowych w Polsce. Głównym celem działań Izby jest współtworzenie jak najlepszych warunków dla inwestycji i rozwoju gospodarczego w Polsce. Aktywności CCIFP w kontaktach z organami administracji państwowej oraz organizacjami pracodawców, sprzyjają współpracy i wymianie doświadczeń biznesowych pomiędzy przedsiębiorcami z Francji i Polski. Izba zajmuje się również promocją najlepszych praktyk oraz rozwiązań biznesowych, zapewniających rozwój gospodarczy i społeczny. Francusko-Polska Izba Gospodarcza powstała w kwietniu 1994 roku z inicjatywy przedsiębiorców francuskich i należy do Związku Francuskich Izb Przemysłowo-Handlowych (CCIFI) zrzeszającego 112 Izb francuskich na świecie. Więcej informacji na stronie: www.ccifp.pl.

Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG)