Raport „World economic situation and prospects as of mid-2018”

18 maja 2018 | AktualnościTagged , ,

Raport „World Economic Situation and Prospects (WESP) 2018” stworzony przez Departament Spraw Gospodarczych i Społecznych  ONZ przewiduje, że światowy wzrost gospodarczy w latach 2018 i 2019 utrzyma się na poziomie 3,2%. Takie dobre tempo może jednak zostać zakłócone przez rosnące napięcia pomiędzy najbardziej rozwiniętymi gospodarkami, rosnące niepewności dotyczące regulacji polityki pieniężnej w państwach rozwiniętych, wysoki poziom zadłużeń poszczególnych krajów oraz nowe konflikty geopolityczne.

Potencjalne reperkusje towarzyszące zagrożeniom związanym ze zrównoważonym wzrostem gospodarczym mogą wynikać także z namnażających się barier handlowych oraz związanych z nimi kroków odwetowych.

Wzmożone wysiłki mające na celu zwalczenie obecnych lub narastających nierówności mogą sprawić, że ostatnie zdobycze ekonomiczne będą szerzej rozpropagowane, a także przyczynią się do skuteczniejszej implementacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Przyspieszony wzrost ekonomiczny napędzany przez paliwa kopalne odcisnął swoje piętno na środowisku. Reforma opodatkowania takich paliw może przyczynić się do szybszej zmiany energetycznej, a także zrównoważonego rozwoju opartego na ochronie środowiska, zgodnie z zaleceniami Porozumienia Paryskiego z 2015 roku (Paris Agreement).

Z pełnym raportem w języku angielskim można zapoznać się tutaj, natomiast pod tym linkiem znajdują się jego kluczowe wnioski.

Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG)