Save the Date: Forum EUSBSR Tallinn 4-5.06.2018

9 maja 2018 | Aktualności - Wydarzenia

W dniach 4-5 czerwca 2018 r. w Tallinie odbędzie się 9. Doroczne Forum Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego. Głównym tematem tegorocznego Forum będzie region Morza Bałtyckiego po roku 2020 – jak usprawnić wdrażanie Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego w kontekście przyszłej polityki spójności. 

Na Forum obecne będzie Global Compact Network Poland, które prowadzi działania w ramach Programu Bałtyk.

Podczas Forum planowane są trzy sesje plenarne: dot. polityki spójności i SUERMB po 2020 r., rozwoju potencjału cyfrowego regionu i ochrony ekosystemu Bałtyku, a także ponad 20 seminariów. Na uczestników Forum czeka także Networking Village i Speakers’ Corner, gdzie będzie można w szczegółach zapoznać się z działaniami w ramach Strategii UE dla RMB, znaleźć potencjalnych partnerów projektowych, skonsultować z Koordynatorami Obszarów Tematycznych SUERMB.

Z programem wydarzenia można zapoznać się tutaj. Rejestracja pod tym linkiem będzie otwarta będzie jeszcze do 18 maja.

EUSBSR (The European Union Strategy for the Baltic Sea Region) jest pierwszą makroregionalną strategią w Europie. Strategia ta została zaakceptowana przez Radę Europejską w 2009 roku w porozumieniu z Komisją Europejską. Podzielona została na trzy główne tematy, które odpowiadają trzem kluczowym wyzwaniom: ochrona morza, połączenie regionów i przyspieszenie rozwoju. Spośród państw członkowskich Unii Europejskiej w EUSBSR zaangażowane są: Szwecja, Dania, Estonia, Finlandia, Niemcy, Łotwa, Litwa i Polska. Oprócz tego współpraca nawiązywana jest także z państwami sąsiedzkimi – Rosja, Islandia, Norwegia, Białoruś.