SDG Business Forum – relacja z wydarzenia

27 lipca 2018 | AktualnościTagged , , , ,

Liderzy biznesowi, przedstawiciele rządowi i przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego spotkali się podczas trzeciej edycji dorocznego SDG Business Forum 17 lipca 2018 roku, aby wyznaczyć nowe kierunki realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju do 2030 roku. 

Wydarzenie było częścią High Level Political Forum, mającego miejsce w kwaterze głównej ONZ w Nowym Jorku. HLPF to platforma służąca dokonaniu przeglądu poczynionych postępów i wzmożeniu wysiłków na rzecz realizacji Agendy 2030. Zorganizowały ją Międzynarodowa Izba Handlowa, Departament Spraw Gospodarczych i Społecznych ONZ (UNDESA) oraz UN Global Compact. W tym roku w wydarzeniu udział wzięło ponad 600 interesariuszy z różnych dziedzin życia społecznego.

Do zaangażowania się biznesu w realizację Celów Globalnych, zachęcała Amina J. Mohammed, zastępca Sekretarza Generalnego ONZ: „Pierwszym krokiem firm na ścieżce zrównoważonego rozwoju powinno być upewnienie się, że ich działania biznesowe są odpowiedzialne, podejmowane w zgodzie z 10 Zasadami UN Global Compact. Całkowite zaangażowanie przedsiębiorstwa w odpowiedzialny biznes stanowi największy wkład w realizację Agendy 2030”.

Źródło: UN Global Compact

Lise Kingo, Dyrektor Generalna UN Global Compact: „Za nami 1000 dni w drodze do 2030 roku. Doszliśmy do miejsca, w którym musimy wyznaczyć konkretny kierunek. Czas wziąć się za zbadanie już poczynionego progresu”. Te spostrzeżenie Dyrektor Generalnej odzwierciedla obawy wielu interesariuszy, którzy wyrażają zwątpienie ze względu na szybko zbliżający się termin końcowy. Wysiłek zarówno dużych jak i średnich oraz małych przedsiębiorstw jest warunkiem niezbędnym.

Sekretarz Generalny Międzynarodowej Izby Handlowej, John W.H. Denton: „3 lata prac za nami. Jeśli będziemy je kontynuować w takim tempie, nie osiągniemy tego, czego chcemy. Więcej tego samego, nie zaprowadzi nas do celu. Musimy znaleźć drogę, by zwiększyć zaangażowanie firm – 60% z nich na całym świecie nie jest jeszcze włączona w te działania”.

Źródło: UN Global Compact

Podsekretarz Generalny UNDESA, Liu Zhenmin: „Tak wielu CEO’s dziś się tutaj z nami znajduje. Jest to zatem dobra okazja, by zastanowić się nad możliwymi rozwiązaniami. Zrównoważone rozwiązania są niezbędna do przetrwania na dłuższą metę. Jesteście niezbędni do przeprowadzenia zmian”.

Źródło: UN Global Compact

Amy Jadesimi, Chief Executive Officer of Ladol w Laosie, powiedziała, że zrównoważone firmy osiągną lepsze wyniki niż pozostałe, szczególnie jeśli chodzi o takie obszary jak Afryka. „Te rynki są podatne na wszelkie zachęty. Pytanie, kto jako pierwszy podejmie się wyzwania i jak długo zajmie reszcie, by dołączyć”.

Witając uczestników forum na oficjalnym lunchu, Prezydent Zgromadzenia Ogólnego ONZ Miroslav Lajčák, także podkreślał jak istotną rolę odgrywa biznes w realizacji 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. „SDGs potrzebują biznesu, a biznes potrzebuje SDGs. Agenda 2030 stanowi skrzynię skarbów dla przedsiębiorstw. Nie ma biznesu bez zrównoważonego rozwoju. Podążanie tą dalej tą samą ścieżką przyniesie wiele zmian, ale wcale nie na lepsze. Zmiany te wpłyną zarówno na planetę jak i na ludzi, a biznes może wiele stracić”.

SDG Business Forum 2018 okazuje się przyciągać coraz większą uwagę z roku na rok. Zwiększone zainteresowanie sektora prywatnego stanowi najlepszy przykład tego, jak kwestie poruszane przez Agendę 2030 są pilne. Jest to też silne wezwanie do innych firm, by się zaangażowały.

Podczas Forum zaprezentowano publikację In Focus: Addressing Investor Needs in Business Reporting on the SDGs, zawierającą rekomendacje dla firm chcących pozyskać inwestorów poprzez Cele Zrównoważonego Rozwoju.