SDG Index & Dashboards Report 2017 – najnowszy raport poświęcony wdrażaniu Agendy 2030 i SDGs

14 lipca 2017 | AktualnościTagged , , ,

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym Raportem SDG Index & Dashboards, wydanym wspólnie przez Bertelsmann Stiftung i UN Sustainable Development Solutions Network (SDSN).

Sustainable Development Solutions Network funkcjonuje pod auspicjami Sekretarza Generalnego ONZ, a jej Dyrektorem jest prof. Jeffrey Sachs, Specjalny Doradca ONZ, ale także członek Rady Programowej Global Compact Network Poland.

Coroczny Raport SDG Index & Dashboards Raport poświęcony jest ocenie realizacji Agendy 2030 i określonych w jej ramach Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG) przez poszczególne kraje. Oparty jest na 99 wskaźnikach, które pozwalają określić, na jakim etapie znajduje się państwo we wdrażaniu Celów Zrównoważonego Rozwoju. Swoim zasięgiem obejmuje 157 państw członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych. Według rankingu SDG Index Polska plasuje się na 27 miejscu.

Raport zawiera również przykłady konkretnych działań, sprzyjających realizacji Celów. Prezentuje, w jaki sposób przywódcy mogą realizować swoje zobowiązania, stanowiąc tym samym źródło inspiracji dla innych. Publikacja przedstawia szereg rekomendacji i rad dla rządów, jak mogą wpłynąć na skuteczność swoich działań pod kątem realizowania zobowiązań w ramach Agendy.

Dla rządów i innych zainteresowanych stron Raport stanowi wstępne narzędzie analityczne, pomagające zorientować się w procesie osiągania celów, ale także pozwala wyznaczyć priorytety i kierunki działań. Sprzyjają temu dashboard, tzw. puplity nawigacyjne, które tworzone są osobno dla każdego regionu, wyznaczają obszary wymagające szczególnego zaangażowania i poprawy. Dla Polski, należącej do grupy krajów OECD, najpoważniejsze wyzwania mieszczą się w granicach 2, 9, 13 i 14 Celu Zrównoważonego Rozwoju.

2017-SDG-Index-and-Dashboards-Report--full 24.jpg

Warto zaznaczyć, iż raport nie stanowi podstawy monitorowania wdrażania Agendy w krajach, które ją ratyfikowały. Zaleceniem Komisji Statystycznej ONZ jest tworzenie krajowych planów śledzenia i monitorowania implementacji SDGs. Główny Urząd Statystyczny pełni w Polsce funkcję krajowego koordynatora w tym procesie, zarówno w skali lokalnej, regionalnej, jak i krajowej.

Kompletny obraz prezentuje indywidualny, krajowy profil – country profile, stworzony dla każdego kraju objętego badaniem, dostępny w 3 części raportu lub bezpośrednio na stronie SDSN.

Raport SDG Index & Dashboards

Na potrzeby niedawnego Szczytu G20 w Hamburgu SDSN opublikował specjalne wydanie raportu, które zostało zaprezentowane na wydarzeniu w ramach szczytu. Zawierał on szczegółowe rekomendacje skierowane do przywódców najbardziej rozwiniętych krajów na świecie. Raport zostanie również zaprezentowany na trwającym w Nowym Jorku UN High Level Political Forum, którego tematem przewodnim w tym roku jest wyeliminowanie ubóstwa i promowanie dobrobytu w zmieniającym się świecie.

Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG)