Spotkania branżowe w ramach Programu Przeciwdziałanie Szarej Strefie, 14 listopada, Ministerstwo Finansów

28 listopada 2017 | Aktualności

Spotkanie branży spirytusowej, 14 listopada, Ministerstwo Finansów

14 listopada 2017 roku odbyło się spotkanie branży spirytusowej w ramach Programu „Przeciwdziałanie Szarej Strefie 2014–2020”, organizowane przez Global Compact Network Poland i Ministerstwo Finansów. Głównym celem wydarzenia było omówienie specyfiki przeciwdziałania szarej strefie w branży.

Spotkanie otworzył Piotr Walczak – wiceminister finansów, zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Podkreślił, że walka z szarą strefą w branży spirytusowej to nie tylko kwestia finansowa, ale także bezpieczeństwa – gros alkoholu w szarej strefie to odkażony alkohol, który był pierwotnie wprowadzony do obrotu jako alkohol skażony.

Wstęp do dyskusji stanowiła prezentacja raportu „Nielegalny rynek napojów spirytusowych. Analiza otoczenia prawnego, gospodarczego i społecznego”, przygotowanego na zlecenie Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy przez Fundację Republikańską. Wskazano na trudności w szacowaniu wielkości szarej strefy. Jednak jej prawdopodobna wielkość w branży spirytusowej to (w przeliczeniu) 20–30 mln litrów spirytusu, a straty podatkowe sięgają nawet powyżej 2 mld zł.

Wśród wniosków przedstawianych przez uczestników dyskusji, która wywiązała się po prezentacji, znalazły się między innymi:

– uzupełnienie ustawy SENT o przepisy uszczelniające jej działanie,

– zobowiązanie gmin do przekazywania izbom skarbowym posiadanych przez nich danych dotyczących handlu detalicznego alkoholem, co będzie sprzyjać uszczelnieniu systemu podatkowego,

– wprowadzenie rozwiązań umożliwiających realne przeciwdziałanie wprowadzania do obrotu podrabianych produktów.

Uczestnicy spotkania byli zgodni, że należy kontynuować działania, które w jak największym stopniu skutecznie ograniczą szarą i czarną strefę w branży spirytusowej.

 

Spotkanie branży tytoniowej, 14 listopada, Ministerstwo Finansów

14 listopada 2017 roku odbyło się spotkanie branży tytoniowej w ramach Programu „Przeciwdziałanie Szarej Strefie 2014–2020”, organizowane przez Global Compact Network Poland i Ministerstwo Finansów. Głównym celem wydarzenia było omówienie specyfiki przeciwdziałania szarej strefie w branży.

Spotkanie otworzył dyrektor generalny Global Compact Network Poland, Kamil Wyszkowski. Przedstawił wyzwanie, jakim jest walka z szarą strefą i zorganizowanymi grupami przestępczymi, które posługują się finezyjnymi metodami w celu unikania opodatkowania i odpowiedzialności.

Podczas dyskusji w trakcie spotkania doceniono wprowadzone dotychczas zmiany w prawie, będące skutkiem m.in. wcześniejszych spotkań branżowych z tego cyklu. Uczestnicy spotkania zarekomendowali m.in.:

– wzmocnienie kształcenia i szkoleń w zakresie kodeksu karnego skarbowego, m.in. w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury;

– zdefiniowanie nielegalnej produkcji papierosów jako przestępstwa formalnego – możliwe byłoby wtedy karanie już za samą nielegalną produkcję papierosów, a nie dopiero za ich wprowadzenie do obrotu;

– rozważenie rozszerzenia materii kodeksu karnego o przestępstwa skarbowe;

– intensyfikację działań odpowiednich służb odnośnie handlu bazarowego nielegalnym alkoholem, który jest podstawowym generatorem popytu umożliwiającym funkcjonowanie nielegalnej produkcji wyrobów tytoniowych;

– umożliwienie sądom orzekania nie tylko o przepadku, ale też o niszczeniu maszyn służących do nielegalnej produkcji wyrobów tytoniowych.

Przedstawiciele branży podkreślali wyjątkową zgodność firm odnośnie proponowanych rozwiązań w zakresie walki z szarą strefą.

Podsumowując spotkanie Przemysław Krawczyk, dyrektor Departamentu Kontroli i Analiz Ekonomicznych Ministerstwa Finansów, zapowiedział kontynuację współpracy i wypracowywanie konkretnych rozwiązań w ramach grup roboczych z poszczególnymi branżami.