Spotkanie branży gastronomicznej, 19 lipca 2017r., Ministerstwo Finansów

24 lipca 2017 | AktualnościTagged , , , ,

19 lipca 2017 roku w Ministerstwie Finansów odbyło się spotkanie branży gastronomicznej, które było częścią realizowanego przez Global Compact Network Poland programu ,,Przeciwdziałanie Szarej Strefie w Polsce”.

Branża gastronomiczna jest jedną z największych działających w Polsce. Co roku przynosi ona 30 mld przychodów. W porównaniu do innych, jest ona bardzo rozdrobniona i zróżnicowana. Ponad 95% stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa. W zawiązku z tym opracowanie rozwiązań zadawalających wszystkich jest niezmiernie trudne i wymaga niezwykle dużo pracy i wzajemnych kompromisów.

Spotkanie rozpoczęło się wystąpieniem Wiceministra Piotra Walczaka, który przedstawił podstawowe plany Resortu dotyczące reform, które  pozwolą uszczelnić system. Po wystąpieniu Ministra Walczaka, głos zabrał Pan Marcin Zawadzki reprezentujący Krajową Radę Gastronomi i Cateringu. W swojej prezentacji przedstawił on problem szarej strefy w branży gastronomicznej. Według niego przyczyn szarej strefy jest kilka i zalicza się do nich między innymi:

  • Brak wiedzy odnośnie mechanizmów pomijania fiskalizacji.
  • Wysoki koszt kontroli w branży gastronomicznej.
  • Relatywnie wysoki udział obrotu gotówkowego w branży gastronomicznej.
  • Model wynagradzania obsługi oparty o napiwki (obrót gotówkowy).
  • Wysoki poziom „obregulowania” branży przy niskim poziomie kompetencji / wiedzy.

Po zakończanej prezentacji na sali wywołała się debata, podczas której przedsiębiorcy mogli  przedstawić co w ich opinii należy zrobić, aby zlikwidować szarą strefę w branży.

Głównymi postulatami branży zostały:

– odgórne rozwiązanie obowiązku opodatkowania napiwków,

– uproszczenie przepisów prawnych (branża gastronomiczna w dużej mierze składa się z małych i micro przedsiębiorstw, które potrzebują jasno sformułowanych przepisów),

– stworzenie ujednoliconych przepisów dotyczących Sanepidu.