Spotkanie branży gastronomicznej, 3 listopada, Ministerstwo Finansów

7 listopada 2017 | Aktualności

3 listopada 2017 roku odbyło się spotkanie branży gastronomicznej w ramach Programu Przeciwdziałanie Szarej Strefie, organizowane przez Global Compact Network Poland i Ministerstwo Finansów. Głównym celem wydarzenia  było omówienie specyfiki przeciwdziałania szarej strefie w branży.

 

Spotkanie otworzył Paweł Cybulski, Wiceminister Finansów i Wiceszef KAS. Szczególną uwagę zwrócił on na kwestie zróżnicowania stawek VAT (5% i 8%) i związane z tym problemy w płatnościach niektórych podatników. Mówił także, że jednym z głównych priorytetów Ministerstwa Finansów jest wspieranie uczciwych przedsiębiorstw oraz walka z szarą strefą oraz przestępczością gospodarczą. Przedstawił również najświeższe informacje z zakresu zmian w przeprowadzaniu kontrol. Zwrócił również uwagę jak duże znaczenie w prowadzeniu przedsiębiorstw stanowią standardy etyczne, których przestrzeganie może przyczynić się do ograniczenia zjawiska szarej strefy.

 

Wstęp do dyskusji stanowiła prezentacja, którą przedstawił Prezes Związku Pracodawców Hoteli, Restauracji i Cateringu (HoReCa) –  Marcin Zawadzki. W przedstawionym materiale ukazał stanowisko związku w kontekście zwalczania szarej strefy, zaprezentował pomysły rozwiązań i pomocy uczciwym przedsiębiorcom oraz główne problemy, na które napotyka branża.

 

 

Podczas spotkania głos zabrał Dyrektor Generalny Global Compact Network Poland, Kamil Wyszkowski. Zaprezentował idee powstania Standardu Programu Etycznego, który może zostać wykorzystany jako kolejne z narzędzi w walce ze zjawiskiem szarej strefy. Podzielił się także refleksją o konieczności wspierania uczciwych biznesów i potrzebie ochrony tzn. sygnalistów.

 

 

Spostrzeżeniami podzielił się również Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polskiego Przemysłu Spirytusowego – Leszek Wiwała. W swojej wypowiedzi odniósł się do potrzeby stworzenia zestawień i informacji na poziomie gminnym, bowiem od czasu reakcji uzależniona jest skuteczność podejmowanych działań. Zauważył on także problem towaru z akcyzą, którego sprzedaż nie zostaje zarejestrowana.

 

 

Prezes Sfinks Polska, Sylwester Cacek wyraził obawę ciągłego wzmacniania się zjawiska szarej strefy i nieuczciwej konkurencji, mówił o potrzebie ustawy franczyzowej oraz poparciu dla edukowania i pracy nad mentalnością przedsiębiorstw.

 

 

 

 

Obecna na spotkaniu Dyrektor Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Rozwoju Katarzyna Blachowicz uwypukliła problem jakim jest legislacja w kontekście długich procedur powstrzymujących możliwość szybkich oddziaływań.

 

 

 

 

Dyrektor Departament VAT Ministerstwa Finansów, Wojciech Śliż także wyraził poparcie dla edukowania i wzmacniania przedsiębiorców, podkreślił również wartość działań prewencyjnych. Mówił również o specyfice branży gastronomicznej, problemie rozliczeń gotówkowych, przedstawił mechanizmy nad którymi Ministerstwo obecnie pracuje, z zaznaczeniem jak ważna w tym procesie jest współpraca ze strony branży.

 

 

Przemysław Krawczyk, Dyrektor Departamentu Kontroli i Analiz Ekonomicznych w Ministerstwie Finansów podczas wydarzenia wypowiedział się na temat nowych możliwości kontroli i przedstawił projekty nowych narzędzi do walki z szarą strefą.

 

 

 

 

Kolejnym z mówców był Dyrektor do spraw Koordynacji Projektów z Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji (POHiD) Karol Stec, który mówił o ograniczeniach legislacyjnych. Poprosił on także o podzielenie się wiedzą przedsiębiorców posiadających większe doświadczenie w branży oraz podkreślił, że bardzo ważnym jest podejmowanie praktycznych działań.