Spotkanie branży paliwowej, 27 listopada, Ministerstwo Finansów

29 listopada 2017 | Aktualności

 

27 listopada 2017 roku odbyło się spotkanie branży paliwowej w ramach Programu „Przeciwdziałanie Szarej Strefie w Polsce”, organizowane przez Global Compact Network Poland i Ministerstwo Finansów. Głównym celem wydarzenia było omówienie specyfiki przeciwdziałania szarej strefie w branży.

Spotkanie otworzył Dyrektor Generalny Global Compact Network Poland, Kamil Wyszkowski, który podsumował dotychczasowe działania w ramach Programu.

Perspektywę branży przedstawił Krzysztof Romaniuk, Dyrektor ds. Analizy Rynku Paliw w Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego, który pozytywnie ocenił dotychczasowe działania administracji w zakresie walki z szarą strefą w branży paliwowej. Przedstawił kluczowe rekomendacje branży na najbliższy okres, w tym:

– powołanie międzyresortowego koordynatora działań,

– centralizacja/konsolidacja oraz digitalizacja procesów sprawozdawczych dla branży paliw ciekłych,

– powołanie stałej platformy współpracy konsultacyjnej/doradczej między administracją i branżą.

Dotychczasowe i planowane działania Krajowej Administracji Skarbowej przedstawił Piotr Dziedzic, Dyrektor Departamentu Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej w Ministerstwie Finansów.

 Debata wskazała m.in. na konieczność:

– zapewnienia większej ilości informacji umożliwiających walkę z szarą strefą,

– intensyfikacji współpracy między różnymi organami administracji.

Uczestnicy spotkania zgodnie zadeklarowali kontynuację współpracy odnośnie walki z szarą i czarną strefą w branży paliwowej.