Posiedzenie Komisji ds. Compliance działającej przy AHK z udziałem Dyrektora Wykonawczego Global Compact Network Poland Łukasza Kolano

19 czerwca 2017 | AktualnościTagged ,

Dziś w siedzibie Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej odbywa się posiedzenie Komisji ds. Compliance działającej przy AHK. Dyrektor Wykonawczy Global Compact Network Poland, Łukasz Kolano prezentuje działania podejmowane w zakresie compliance w ramach Programu Biznes a Prawa Człowieka – Standard Etyki w Polsce, realizowanego przez Global Compact Network Poland.

Komisja ds. compliance ma na celu stworzenie platformy wymiany informacji pomiędzy firmami członkowskimi izby oraz wypracowywanie nowych standardów i wzorów organizacyjnych na potrzeby firm, a tym samym przyczynienie się  do rozwoju kultury Compliance. Komisja gromadzi przedstawicieli różnorakich branż.

Dzisiejsze posiedzenie  poświęcone będzie wymianie doświadczeń pomiędzy instytucjami i gremiami zajmującymi się tematyką compliance. Członkowie komisji poddadzą dyskusji również kwestię ochrony sygnalistów w Polsce.

Więcej informacji o Komisji dostępne są stronie Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej AHK.