Spotkanie Komitetu Sterującego w ramach Programu „Standard Etyki w Polsce”

4 lipca 2018 | AktualnościTagged , , , ,

4 lipca 2018 roku odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego w ramach Programu „Standard Etyki w Polsce”. Zebrani w siedzibie Global Compact Network Poland Członkowie Komitetu omówili bieżące działania w Programie:

  • CEOs for Ethics (26 lipca 2018, Warszawa) – spotkanie najwyższego szczebla, część międzynarodowej inicjatywy CEO Roundtable on HR. Przestrzeń wymiany doświadczeń oraz idei w zakresie etycznego zarządzania biznesem. Platforma współpracy na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

  • Prezentacja krajowego raportu realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce podczas High Level Political Forum (9-18 lipca 2018, Nowy Jork) – 27 czerwca 2018 roku Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz zaprezentowała raport podczas Krajowego Forum Interesariuszy Agendy 2030. W raporcie uwzględnione zostały działania Global Compact Network Poland (w tym działania w ramach Programu „Standard Etyki w Polsce”), którego przedstawiciele będą częścią rządowej delegacji sprawozdającej w Nowym Jorku.

  • Umiędzynarodowienie standardu – podczas Gali UN Day, która odbędzie się 15 października 2018 roku w Warszawie, Global Compact Network Poland uroczyście zainauguruje współpracę z Ukrainą i rozpocznie proces wdrażania dokumentu. Zainteresowane podobnym działaniem są inne kraje w regionie.

  • Praca nad założeniami do projektu ustawy o działalności sygnalizacyjnej i ochronie sygnalistów. Tematyce ochrony sygnalistów zostanie poświęcony osobny panel podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy (4-6 września 2018). Założenia, które są wynikiem prac Koalicji w ramach grupy roboczej, zostaną przedstawione jako rekomendacja w postaci raportu.