Podsumowanie spotkania liderów podczas wydarzenia Making Global Goals Local Business w Buenos Aires

11 maja 2018 | AktualnościTagged , , , , ,

W dniach 25-26 kwietnia w Buenos Aires (Argentyna) odbyło się spotkanie w ramach konferencji Making Global Goals Local Business. Wzięło w nim udział prawie 600 lokalnych i globalnych liderów biznesowych i finansowych, przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, rządów krajów członkowskich, oraz przedstawicieli biur krajowych (local networks) Global Compact. Celem wydarzenia było podkreślenie wpływu różnorodnego partnerstwa i odpowiedzialnego biznesu na realizacje UN Global Goals.

W filmie powitalnym, specjalnie przygotowanym dla uczestników i uczestniczek wydarzenia, Amina J. Mohammed, Zastępca Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, powiedziała:

Agenda 2030 jest planem zmiany naszego świata. Do tego nie wystarczy sam biznes jako taki. Musimy pielęgnować przyszłe partnerstwo, zaś sektor prywatny jest tutaj kluczowy – nie tylko pomaga nam osiągnąć cele, ale także liczymy na zespolenie jego modeli biznesowych z agendą w celu zwiększenia skuteczności naszych działań.

Podziękowała także obecnym członkom i członkiniom UN Global Compact za ich przywiązanie do 10 Zasad United Nations Global Compact i zachęcała firmy do dołączenia do inicjatywy.

Kluczowym zagadnieniem wydarzenia było pytanie, w jaki sposób biznes może wykorzystać „principles-based approach” do 17 Celów Globalnych. Owo podejście – bazujące na 10 Zasadach – jest centralnym punktem odniesienia dla wszystkich przedsiębiorstw chcących działać na rzecz Celów Globalnych. Wydarzenia skupiło uwagę na tym, jak implementacja tych zasad do strategii biznesowych jest sama w sobie wartością dodatnią dla Celów Globalnych, a także drogą do realizacji wizji Agendy 2030 społeczeństwa pokojowego i inkluzywnego.

Lise Kingo, Dyrektor Generalny UN Global Compact, podkreślała znaczenie priorytetów na 2018 rok wyznaczonych przez Sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa:

Zmiany klimatyczne, prawa człowieka, finansowanie Celów Zrównoważonego Rozwoju – każdy z nas w UN Global Compact zgodził się z tymi priorytetami. Wywodzą się one z dotychczasowych braków uwidaczniających się po dwóch latach od ogłoszenia Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Podczas wydarzenia uruchomiono cyfrową wesję Blueprint for Business Leadership on the SDGs, interaktywny dokument, który umożliwia firmom krytyczną analizę swoich strategii. Zachęca je do zaadaptowania holistycznych i systemowych rozwiązań wymaganych do realizacji Celów Globalnych oraz bazuje na przekonaniu, że pozytywny wpływ na Cele jest możliwy tylko dzięki odpowiedzialności i uczciwości.

UN Global Compact opublikował także raport dotyczący działań biznesowych w Ameryce Południowej: Business Partnerships for the Global Goals: Advances in Latin America and the Caribbean. Z raportu wynika, że w tym regionie aż 80% firm podejmuje działania na rzecz Celów Globalnych i jest to najwyższy poziom zaangażowania na świecie. Dokument stanowi także podsumowanie kluczowych wniosków z „report on progress” Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych ds. Ameryki Łacińskiej i Karaibów.

Flavio Fuertes (Focal Point for Global Compact Network Argentina) powiedział na koniec, że:

Mam wielkie szczęście, że mogę współpracować z ludźmi, którzy wierzą, że wartości ONZ są naszymi wartościami – musimy ich doświadczać i dzielić się nimi poprzez nasze działania. To jest nasz wkład w to wydarzenie.

Podczas ostatniego panelu, Lise Kingo ogłosiła początek kampanii SDG Pioneers. Każdego roku poszukiwani są tacy liderzy biznesowi, którzy w sposób wyjątkowy przyczyniają się do realizacji Agendy 2030. Wyświetlono specjalny film z udziałem zeszłorocznych pionierów SDG, by oficjalnie rozpocząć poszukiwania. SDG Pioneers 2018 zostaną ogłoszeni we wrześni, natomiast aplikacje rozpoczynają się 3 maja.

Odbyło się także XVI Annual Local Network Forum, którego celem było przeanalizowania działań biur krajowych i zastanowienie się nad tym, jak można zaangażować sektor prywatny do Celów Globalnych. By przedyskutować zarządzanie inicjatywą i tym podobne aktywności, forum zebrało razem 100 przedstawicieli lokalnych Global Compact z całego świata. Polska sieć także miała swoich przedstawicieli podczas spotkania, zaś Dyrektor Wykonawczy Global Compact Network Poland Łukasz Kolano został wybrany na przewodniczącego Global Network Council jako reprezentant regionu Europy Wschodniej i Bliskiego Wschodu.

Rezultaty tych spotkań zostaną wykorzystane podczas lipcowego spotkania High-Level Political Forum – międzyrządowe forum podczas którego wybrane państwa zaprezentują swój progres związany z Celami Globalnymi, zaś podczas 73 sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ we wrześniu UN Global Compact odda głos biznesowi na arenie międzynarodowej.

Galeria zdjęć z XVI Annual Local Network Forum: