Ustalona cena węgla dla ochrony klimatu

28 kwietnia 2016 | AktualnościTagged , ,

Lise kingo headshot ungc

Paryskie porozumienie wysyła przedsiębiorcom i inwestorom jasny sygnał, że ochrona klimatu powinna znaleźć się w sercu ich procesów decyzyjnych. Wierzymy, że ustalenie ceny węgla na poziomie 100 dolarów jest jednym z najbardziej efektywnych sposobów, aby wprowadzić troskę o klimat głęboko w korporacyjne strategie i inwestycje. Chociaż wiodące przedsiębiorstwa podjęły już kroki w zakresie ustalenia ceny węgla, potrzebujemy wzrostu ambicji i ceny u wszystkich.

Lise Kingo, Dyrektor Generalny UNGC

22 kwietnia liderzy aż 174 państw zebrali się w siedzibie ONZ w Nowym Jorku, aby podpisać porozumienie klimatyczne z Paryża. Podczas tego historycznego spotkania Dyrektor Generalna United Nations Global Compact Lise Kingo, wezwała sektor prywatny do ustalenia wewnętrznej ceny węgla na poziomie minimum 100$ za tonę i stopniowego jej zwiększania.

Cena na tej wysokości została określona w wyniku współpracy z 68 firmami, które już wprowadziły wewnętrzną cenę węgla, jako optimum pozwalające ograniczyć globalne ocieplenie do 2 stopni Celsjusza. Popierana przez Dyrektor Kingo technika ma na celu pobudzenie innowacyjności, zwiększenie inwestycji w OZE oraz zmianę sygnałów rynkowych w duchu paryskiego porozumienia.

UN Global Compact zwraca się z apelem do firm biorących udział w programie Caring for Climate, aby zadeklarowały ustalenie ceny węgla w wysokości 100$ do 2020 r., stając się przykładem dla pozostałych podmiotów gospodarczych. Caring for Climate jest największą koalicją przedsiębiorstw aktywnie walczących ze zmianami klimatu. W ramach programu wyznaczono kryteria biznesowego przywództwa w ustalaniu ceny węgla (Business Leadership Criteria on Carbon Pricing), które zalecają chętnym organizacjom:

  • Ustalenie ceny węgla na poziomie wystarczająco wysokim, by wpłynęła ona na decyzje inwestycyjne, prowadząc do redukcji emisji gazów cieplarnianych;
  • Publiczne głoszenie poparcia dla ustalenia ceny węgla z uwzględnieniem specyfiki krajowej gospodarki i polityki; oraz
  • Informowanie o postępach w urzeczywistnianiu dwóch powyższych kryteriów w jawnych raportach korporacyjnych.

Do tej pory uwzględnienie ustalonych cen węgla w długoterminowych strategiach i przy decyzjach inwestycyjnych zadeklarowało 68 firm obejmujących 20 sektorów, z łączną wyceną rynkową na poziomie 2 bilionów USD.

W 2015 r., wspólnie z World Resources Institute, Caring for Climate opublikowało przewodnik o przywództwie w zakresie ustalenia ceny węgla (The Executive Guide to Carbon Pricing Leadership) przedstawiający dobre praktyki dla firm chcących zostać Mistrzami Ustalenia Ceny Węgla (Carbon Pricing Champions) zgodnie z przedstawionymi wyżej kryteriami.

Dowiedz się więcej: