Walka z korupcją i dobre sprawowanie rządów – specjalne spotkanie w ramach Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji COSP

23 października 2017 | Aktualności - Wydarzenia

UN Global Compact organizuje specjalne wydarzenie przy okazji siódmej sesji Konferencji Państw Stron Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji, która odbędzie się 7 listopada 2017 r. w Wiedniu. Specjalna spotkanie zgromadzi uczestników z sektora prywatnego, ekspertów w dziedzinie walki z korupcją i zarządzania administracją, organizacji międzynarodowych i społeczeństwa obywatelskiego w celu personalnego zaangażowania się w konsultacje na temat walki z korupcją i dobrym sprawowaniu rządów proponowanej przez ONZ Global Compact Action Platform, inicjatywa ma zostać uruchomiona w 2018 roku.

Po konsultacjach odbędzie się sesja tematyczna zorganizowana przez UN Global Compact i UNODC, poświęcona roli sektora prywatnego w zwalczaniu korupcji i promowaniu przejrzystości. Zorganizowana we współpracy z GSK sesja będzie badać sposoby, w jakie sektor prywatny promują przejrzystość i zmniejszają ryzyko korupcji poprzez wykorzystanie innowacyjnych mechanizmów, w tym rozwiązań e-administracji oraz inicjatyw działań zbiorowych w poszczególnych krajach.

Podczas sesji zostanie również zbadany pozytywny wpływ współpracy sektora prywatnego z rządami w zakresie rozwoju mechanizmów antykorupcyjnych.

Więcej informacji tutaj