WEPs Global Trends Report 2018

11 kwietnia 2018 | Aktualności - Strefa Wiedzy

Celem raportu „Global Trends Report 2018” jest wgląd w korporacyjne działania w obszarze równości płci i wzmocnienia pozycji kobiet; pokazanie, że WEPs Tool jest narzędziem wartościowym oraz zaprezentowanie wysiłków, które zostały już podjęte na rzecz równości płci.

Z raportem w języku angielskim można zapoznać się klikając tutaj lub w obrazek.


 

 

 

Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG)

WEPs Global Trends Report 2018

WEPs Global Trends Report 2018

Celem raportu „Global Trends Report 2018” jest wgląd w korporacyjne działania w obszarze równości płci i wzmocnienia pozycji kobiet; pokazanie, że WEPs Tool jest narzędziem wartościowym oraz zaprezentowanie wysiłków, które zostały już podjęte na rzecz równości płci.

Z raportem w języku angielskim można zapoznać się klikając tutaj lub w obrazek.


 

 

 

Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG)