Zrównoważony transport morski

17 lutego 2017 | Aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem Agnieszki Zapłatki, Seconded National Expert/ Policy officer European Commission (DG Mobility and Transport). Zamieszczonego w raporcie „Bałtyk dla wszystkich”, wydanego przez Global Compact Poland w 2016 roku.

W ramach ESS F, utworzono szereg technicznych podgrup
eksperckich, w celu wypracowania konkretnych rozwiązań dla
poszczególnych zagadnień z zakresu transportu morskiego, takich
jak: konkurencyjność, instrumenty wsparcia finansowego,
emisje zanieczyszczeń powietrza ze statków, LNG jako paliwo
żeglugowe, skrubery (płuczki), portowe urządzenia odbiorcze,
czy monitoring, raportowanie i weryfikacja emisji CO2.

Agnieszka Zapłatka