Pro Biznes Idea

Pro Biznes Idea

Pro Biznes Idea powstała w 2015 roku. Marka jest wspierana przez IMM Michał Krawiec, a jej celem jest promowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, kreowanie innowacji społecznych, działanie na rzecz rozwoju społeczności lokalnych.

Działalność konsultingowa marki skierowana jest przede wszystkim do firm, podejmuje ona także prężną współpracę z trzecim sektorem, traktując NGO jako wartościowych partnerów w swoich projektach.

Świadczone usługi zawierają analizę przedsiębiorstw, opracowywanie i wdrażanie strategii CSR, ewaluację, raportowanie społeczne, doradztwo.

Pro Biznes Idea pod patronatem UN Global Compact Polska realizuje projekt społeczny „Gramy w znaki”.