Z przedstawicielami mediów o jakości powietrza w polskich miastach – spotkanie w NIK

8 listopada 2017 | Aktualności - Bez kategoriiTagged , , , , , , , , ,

Dyskusja z przedstawicielami mediów na temat informowania o jakości powietrza

W ramach Programu „Zrównoważone Miasta” Global Compact Network Poland zorganizował dla przedstawicieli mediów spotkanie dotyczące informowania o jakości powietrza w Polsce z udziałem Krzysztofa Kwiatkowskiego – Prezesa Najwyższej Izby Kontroli oraz Piotra Woźnego – Pełnomocnika Wicepremiera ds. jakości powietrza.

Dyrektor Global Compact Network Poland Kamil Wyszkowski przedstawił  informacje o kategoriach jakości powierza atmosferycznego wyznaczonych w oparciu o WHO Air Quality Guidelines i Interim Targets dla stężeń krótko- i długookresowych. Dyskutowano o tym jak media rzetelnie i dokładnie mogą informować o jakości powietrza i zawartych w nim stężeniach szkodliwych dla zdrowia pyłów PM 2,5 oraz PM10.