Od początku swojej kariery zawodowej zaangażowana w kompleksowe świadczenie pomocy prawnej przedsiębiorcom, w tym w obszarach związanych z prawem energetycznym, prawem ochrony środowiska, prawem budowlanym i nieruchomości. Swoją wiedzę i doświadczenie zdobywała w szczególności prowadząc duże projekty budowlane, doradzając podmiotom działającym na rynku nieruchomości oraz w sektorze energetyki, zapewniając pełne wsparcie prawne począwszy od postępowań w przedmiocie pozwoleń na budowę, przyłączenia instalacji klienta do sieci przedsiębiorstwa energetycznego, poprzez ekspertyzy i opinie prawne w zakresie polskiego i europejskiego prawa energetycznego, po przygotowanie umów.

Doradzała również klientom w obszarze prawa ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami, w tym w sprawach związanych z korzystaniem z wód, szkodami górniczymi oraz udziałem organizacji ekologicznych w postępowaniach administracyjnych.

Wielokrotnie reprezentowała inwestorów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i organami administracji publicznej, jak również negocjowała i przygotowywała umowy typowe dla obrotu energią oraz procesów inwestycyjnych, w tym związanych z nabywaniem nieruchomości, wznoszeniem obiektów i finansowaniem projektów.

Autor licznych publikacji naukowych (m.in. na łamach Zeszytu Naukowo – Technicznego Ciepłownictwo, Gazownictwo, Elektroenergetyka, dwumiesięcznika Nowa Energia, miesięcznika Energetyka Cieplna i Zawodowa) i prasowych (m.in. na łamach Dziennika Gazety Prawnej, Gazety Wyborczej) oraz prelegent konferencji naukowych z sektora energetycznego.

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.