Anna Streżyńska w latach 1995-97 pracowała w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W latach 1998-2000 była doradcą trzech kolejnych ministrów łączności. W latach 2001-2005 prowadziła działalność doradczą, od listopada 2005 do maja 2006 była podsekretarzem stanu w ministerstwie transportu i budownictwa, właściwym w sprawach łączności. Od maja 2006 do stycznia 2012 r. na stanowisku prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Wspierała także jednostki samorządu terytorialnego w budowie sieci szerokopasmowych, a z inicjatywy tego organu przyjęto opracowaną w UKE ustawę o wspieraniu rozwoju sieci i usług telekomunikacyjnych, która uregulowała zasady inwestycji samorządowych na konkurencyjnym rynku i zniosła znaczną część barier inwestycyjnych w zakresie telekomunikacji. W 2008 r. została uhonorowana nagrodą im. Andrzeja Bączkowskiego za walkę z monopolem Telekomunikacji Polskiej. Dwa lata później otrzymała Odznakę Honorową „Bene Merito”. W 2014 r. objęła stanowisko prezesa zarządu Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej SA, spółki budującej regionalną sieć szerokopasmową z dofinansowaniem UE oraz członkiem Rady ds. Cyfryzacji przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji. W latach 2015 – 2018 pełniła funkcję Ministra Cyfryzacji. Obecnie zawodowo związana jest z przedsiębiorstwem technologicznym MC² Solutions.