Prawnik, ekspertka ds. społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR), szczególnie w obszarze praw człowieka i biznesu; łącząca doświadczenie z pracy w administracji publicznej, w sektorze prywatnym i organizacjach pozarządowych (NGOs). Działa na rzecz popularyzacji wiedzy w tym obszarze, posiada doświadczenie w nauczaniu oraz prowadzeniu szkoleń dla różnych grup odbiorców. Autorka publikacji z zakresu praw człowieka, CSR oraz praw człowieka w biznesie w języku polskim i angielskim. Szczególnie interesuje ją problematyka systemowego podejścia administracji publicznej do implementacji Wytycznych ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka oraz wdrażanie w/w Wytycznych przez firmy, jako istotny element realizacji Zasad 1 i 2 UN Global Compact. Jej ekspertyzę w zakresie wdrażania Wytycznych ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka docenił m.in. Parlement Europejski (PE) zapraszając kilkakrotnie do udziału w debatach eksperckich w tym zakresie oraz zlecając opracowanie analizy, której rekomendacje znalazły odbicie m.in. w rezolucji PE dot. CSR. Współpracowała także m.in. z Komisją Europejską, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, organizacjami pozarządowymi w Polsce i zagranicą, uczelniami oraz sektorem prywatnym. W latach 2012-2013 członkini międzyresortowego Zespołu ds. CSR przy Prezesie Rady Ministrów oraz jego Grup Roboczych ds. Promocji CSR oraz ds. Edukacji w zakresie CSR. Współzałożycielka i Prezeska Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu. Certyfikowany audytor wewnętrzny standardu SA8000. Wymieniona w rankingu Forum Odpowiedzialnego Biznesu „50 Kobiet Polskiego CSR 2013”. Ukończyła studia magisterskie w zakresie Prawa (UAM), Europeistyki (UAM), studia podyplomowe LL.M. z zakresu Praw Człowieka i Własności Intelektualnej (Raoul Wallenberg Institute, SE i WIPO Worldwide Academy; WIPO WA Fellow). Posiada uprawnienia Associate Fellow of Higher Education Academy. Obecnie kończy doktorat na Uniwersytecie w Exeter w Wielkiej Brytanii. Członkini m.in. Vital Voices Poland Leadership & Mentoring Network i International Law Association.