Absolwent Wyższej Szkoły Morskiej (obecnie Akademia Morska) w Gdyni. Urodzony w 1963 r. Od 2006 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki operującej w transporcie intermodalnym. Od kwietnia 2008 do czerwca 2009 roku pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej PCC Port Szczecin Sp. z o.o. Swoją karierę zawodową rozpoczynał jako radiooficer w gdyńskich Polskich Liniach Oceanicznych i Agencji Ligmor. Na początku lat 90. był asystentem maklera w PPM Polfracht, a następnie głównym maklerem w Nawigator Shipping Sp. z o.o. W latach 1997-2005 sprawował funkcję Dyrektora oraz Członka Zarządu P&O Nedlloyd Polska.

Od marca 2006 r. prezes zarządu PCC Intermodal, operatora intermodalnego organizującego regularne połączenia kolejowe.