Ekspertka z zakresu zarządzania relacjami pracowniczymi, przestrzegania praw człowieka w miejscu pracy, w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) i zrównoważonego rozwoju. Absolwentka Uniwersytetu Warwick w dziedzinie europejskich stosunków pracy i zarządzania personelem. Współpracuje z partnerami społecznymi: związkami zawodowymi, organizacjami pracodawców, administracją publiczną, organizacjami pozarządowymi, biznesem, ośrodkami akademickimi w kraju i na świecie. Członkini Grup Roboczych i Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności w Ministerstwie Gospodarki, a także Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami. Inicjatorka i realizatorka projektów w obszarze CSR, przestrzegania praw człowieka w biznesie oraz zagadnień dotyczących rynku pracy. Wymieniona w rankingu Forum Odpowiedzialnego Biznesu „50 Kobiet Polskiego CSR 2013”. Autorka publikacji i artykułów eksperckich w języku polskim i angielskim w obszarze CSR, zarządzania personelem i dialogu społecznego. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w międzynarodowych zespołach, tworzenia polityki zagranicznej i zarządzania relacjami międzynarodowymi jak również zarządzania i koordynowania projektami. Prowadzi warsztaty, szkolenia, wykłady. Pomaga rozwijać potencjał firm, organizacji i indywidualnych osób dostarczając nie tylko wiedzy, ale także praktycznych rozwiązań oraz ‘szytych na miarę’ narzędzi. Obszary ekspertyzy i zainteresowań zawodowych: zarządzanie relacjami pracowniczymi, zarządzanie niepokojem społecznym, dialog społeczny, dialog autonomiczny, rynek pracy, prawa człowieka w miejscu pracy, zarządzanie zasobami ludzkimi w kontekście strategii CSR, zrównoważony rozwój w bezpośrednich inwestycjach zagranicznych. Współzałożycielka i Wiceprezes Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu.