Ambasada Królestwa Danii, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy wspólnie ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich (SARP) i Mazowiecką Okręgową Izbą Architektów RP zorganizowały wydarzenie poświęcone zrównoważonemu rozwojowi w zakresie planowania architektonicznego miasta stołecznego Warszawy.

W ramach wydarzenia do współpracy i wymiany doświadczeń zostali zaproszeni najlepsi przedstawiciele branży architektonicznej i planowania insrastruktury miast. Architekci, urbaniści i developerzy – wszyscy oni dążą do stworzenia najlepszego modelu urbanistycznego miasta, przy zachowaniu ekologiczności oraz do polepszenia warunków życia mieszkańców miasta.

Celem wydarzenia jest prezentacja i komunikacja nowych idei, które architekci i urbaniści będą mogli stosować przy tworzeniu przyszłych projektów. Podczas konferencji zostały zaprezentowane nowe inspirujące rozwiązania i konkretne przykłady projektów urbanistycznych z uwzględnieniem lokalnego klimatu i szczególnych uwarunkowań miasta.

Kolejnym powodem dla niniejszego zebrania się jest również ogłoszenie przez Ministerstwo Środowiska nowego projektu Miejskie Plany Adaptacji (tzw. plan 44 MPA). Projekt został ogłoszony w styczniu 2019 r., dotyczy zbioru nowych planów i projektów dot. adaptacji do zmian klimatu w miastach o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys. Łącznie do projektu Miejskie Plany Adaptacji zostało włączono 44 polskich miasta.

Konferencja „Sustainable Development Goals in Architecture and Urban Planning” odbyła się w dniu 25 marca 2019 roku.