Dyrektor Generalny Diageo Polska Sp. z o.o. Członek Rady Głównej Związku Pracodawców Polskiego Przemysłu Spirytusowego.