Ekspert w zakresie gospodarki odpadami oraz zarządzania środowiskowego.  Absolwent studiów poświęconych ochronie środowiska na SGGW w Warszawie oraz AGH w Krakowie. Doświadczony audytor i wykładowca, autor licznych publikacji poświęconych zagadnieniom gospodarki odpadami oraz zarządzania ochroną środowiska. Główny specjalista ds. ekozarządzania, w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Z ramienia GDOŚ odpowiedzialny za system ekozarządzania i audytu EMAS w Polsce.